• Wij zijn GMF

    Guy, organisator en duizendpoot

    Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

“Geen strijd tussen natuur en openbaar vervoer, maar strijd om politieke wil”

12 september 2022 at 3:42pm

Minister Demir heeft de vergunning geweigerd voor de stelplaats van De Lijn. Voorlopig wordt in het zuidelijke deel van de Wondelgemse meersen dus niet gebouwd. Goed voor de natuur, slecht voor het openbaar vervoer.

Gents MilieuFront vraagt dat alle overheden en De Lijn zich inspannen om op korte termijn een meer geschikte locatie te vinden voor de Gentse stelplaats. 

Goed of slecht nieuws?

Voor de natuur is dit een goede zaak. Het gaat tenslotte om een waardevol natuurgebied van bijna vijftien hectare, en dat zo dicht bij het hart van de stad. Gent heeft dringend méér groen nodig en niet minder.

Tegelijk is het slecht nieuws. Gent heeft óók erg dringend meer en beter openbaar vervoer nodig. Comfortabele, voldoende en stipte trams en bussen zijn onmisbaar om onze straten autoluwer en onze verplaatsingen fossielvrij te maken. Gent heeft een stelplaats echt nodig.

Om die reden heeft Gents MilieuFront over de stelplaats altijd een genuanceerd standpunt ingenomen. 

In het noordelijke deel van de Wondelgemse meersen wil De Lijn een oefenterrein aanleggen. Over dat plan is het standpunt van Gents MilieuFront minder genuanceerd: dom plan.

Natuur én openbaar vervoer

Gents MilieuFront verzet zich tegen de idee dat de Gentenaars óf meer natuur óf meer openbaar vervoer zullen hebben. Het is geen strijd tussen natuur en openbaar vervoer. Het is een strijd om politieke wil. Onze beleidsmakers kunnen en moeten zorgen voor een win-winsituatie.

Volgens De Lijn is er geen alternatieve locatie mogelijk. Een stelplaats moet inderdaad voldoen aan heel wat vereisten. Alleen: toen men tijdens het locatieonderzoek meer dan twintig jaar geleden vond dat Wondelgem een geschikte locatie was, lijkt men vervolgens niet verder gezocht te hebben. In het milieueffectenrapport van De Lijn worden de voordelen van de Wondelgem-locatie opgesomd, en men besluit meteen: ‘Bijgevolg zijn er geen (realistische) alternatieve locaties.’

Het is dus minstens een goed idee om het locatieonderzoek vanonder het stof te halen. Hoe oprecht werden de alternatieven destijds bestudeerd? Wat is er mogelijk als alle betrokken overheden out of the box denken en ook grondenruil en dergelijke overwegen? Wat is er mogelijk als minister van Mobiliteit Lydia Peeters en (haar partijgenoot) burgemeester Mathias De Clercq hier samen hun schouders onder zetten?

Gents MilieuFront vraagt dat de betrokken overheden ervoor zorgen dat het plan voor de stelplaats niet nogmaals op de lange baan geschoven wordt. De Gentse bus- en tramgebruikers wachten al veel te lang.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X