• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

GMF in beroep tegen kap Vossenbos

25 oktober 2021 at 8:11am

Het Vossenbos wordt bedreigd door de bouw van appartementen (aan de rand van het bos). GMF stelt zich vragen bij dit project en de motivatie om dit project goed te keuren. Daarnaast stellen we ons ook vragen bij de verkavelingsvergunning.

We stellen opnieuw vast dat er bij de voorbereiding van dit project door de betrokken projectontwikkelaars, administraties en beleidsmakers wordt voorbijgegaan aan de uitgangspunten en doelstellingen van bestaande beleidsdocumenten en -plannen. Bovendien wordt er onvoldoende aandacht geschonken aan bestaande omgevingskwaliteiten en in het bijzonder aan de waarde van reeds aanwezige bossen en bomen.

GMF is zeker niet tegen nieuwe bouwprojecten in de stad. Deze ontwikkelingen moeten echter wel getoetst worden aan de huidige inzichten rond klimaat, biodiversiteit en de leefbaarheid van woonbuurten. Volgens ons zijn soortgelijke vragen te stellen bij het Vossenbos. Wij onderschrijven de argumenten en bezwaarschrift zoals opgemaakt door Buurtcomité Flanders Expo. Het volledige beroepschrift lees je hier

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X