• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Kap bomen Portus Ganda on hold

18 november 2021 at 9:14am

Gents MilieuFront ging in oktober in beroep tegen de vergunning om bij het bouwproject aan AC Portus. Bij dit project moeten vele waardevolle bomen verdwijnen. 

Naar aanleiding van ons beroep is de procedure gestaakt en moet het openbaar onderzoek helemaal opnieuw beginnen. “Er dient een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd te worden omdat de voortoets in eerste aanleg niet aan het openbaar onderzoek werd voorgelegd.”

Het kappen van bomen in Gent centrum komt dus zo opnieuw op de agenda. 

GMF stelt het project op zich niet ter discussie, maar vragen wel dat in de omgevingsvergunning de volgende bijkomende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen:

  • De projectontwikkelaar gaat op een ernstige manier in samenwerking met een gespecialiseerde boomdeskundige en de groendienst van de stad Gent na of de bestaande bomen kunnen worden verplant, zoals ook in de aandachtspunten in de sloopvergunning van 23 juli 2020 wordt gevraagd

  • De te rooien bomen worden gecompenseerd door het aanplanten van minstens 36 nieuwe bomen met een forse plantmaat van minstens 20/25

  • De te behouden bomen, de bomen die worden verplant, de nieuwe bomen van eerste grootte-orde en hun relatie tot de omgeving vormen de basis van een nieuw landschapsplan dat ruimer is dan de site zelf

  • Indien het vanuit technisch of landschappelijk oogpunt niet mogelijk blijkt om alle te verplanten bomen en de bomen ter compensatie op eigen terrein aan te planten, dient er door de projectontwikkelaar met de stad worden overlegd waar  op het publiek domein (Veermanplein, …) deze bomen dan wel kunnen worden aangeplant

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X