• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

GMF in beroep tegen omgevingsvergunning AC Portus

25 oktober 2021 at 8:18am

GMF tekent beroep aan tegen de omgevingsvergunning die door Stad Gent werd verleend voor de herontwikkeling van de Portus-site (Keizer Karelstraat). We beseffen dat het dossier al een lange voorgeschiedenis kent, maar zoals in ons bezwaarschrift d.d. 5 maart 2021 na te lezen valt betreuren we ten zeerste dat er bij de projectontwikkeling geen rekening werd gehouden met de bestaande boomstructuren. Enkel de Metasequoia’s op de hoek Keizer Karelstraat – Gebroeders Van Eyckstraat en een bomengroep op de hoek van de Schelde – Veermanplein worden behouden. In voorgenoemd bezwaarschrift vroegen we al om het verdwijnen van de andere boomstructuren degelijk te compenseren om alsnog de kwaliteit van de voorziene toekomstige publieke ruimte te garanderen.

Wat vraagt Gents Milieufront nu?

GMF stelt het project op zich niet ter discussie, maar vragen wel dat in de omgevingsvergunning de volgende bijkomende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen:

  • De projectontwikkelaar gaat op een ernstige manier in samenwerking met een gespecialiseerde boomdeskundige en de groendienst van de stad Gent na of de bestaande bomen kunnen worden verplant, zoals ook in de aandachtspunten in de sloopvergunning van 23 juli 2020 wordt gevraagd

  • De te rooien bomen worden gecompenseerd door het aanplanten van minstens 36 nieuwe bomen met een forse plantmaat van minstens 20/25

  • De te behouden bomen, de bomen die worden verplant, de nieuwe bomen van eerste grootte-orde en hun relatie tot de omgeving vormen de basis van een nieuw landschapsplan dat ruimer is dan de site zelf

  • Indien het vanuit technisch of landschappelijk oogpunt niet mogelijk blijkt om alle te verplanten bomen en de bomen ter compensatie op eigen terrein aan te planten, dient er door de projectontwikkelaar met de stad worden overlegd waar  op het publiek domein (Veermanplein, …) deze bomen dan wel kunnen worden aangeplant

Impact op publieke domein

De gevraagde compensaties beschouwen we niet als overdreven, gezien de grootte-orde van investering door de projectontwikkelaar. Daarnaast staan de gevraagde compensaties verhouding tot de impact die het project op het publieke domein zal hebben.

Indien de deputatie van oordeel is dat de voorgestelde bijkomende vergunningsvoorwaarden niet kunnen worden opgenomen, dan vraagt GMF om alsnog de vergunning te weigeren. De basis voor deze weigering bestaat uit het feit dat er bij de projectontwikkeling onvoldoende aandacht werd geschonken aan de bestaande boomstructuren en aan een kwalitatieve compensatie voor de bomen die worden gerooid.

Ons volledige beroepschrift vind je hier

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X