• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

GMF dient bezwaar in tegen een zonnepanelenpark van Engie in de haven

17 januari 2022 at 2:52pm

Engie vraagt toestemming om op eigen terrein, gelegen aan de Energiestraat 2 te Gent (haven), een zonnepanelenpark te bouwen. Hiervoor zou een bosje van ongeveer 1 ha gerooid worden. Gents MilieuFront vzw (GMF) stelt dit om verschillende redenen in vraag.

GMF is voorstander van het realiseren van hernieuwbare-energieprojecten binnen het havengebied. Wel moet er duidelijk rekening worden gehouden met de principes van goede ruimtelijke ordening (bv. eerst bekijken of de panelen op daken kunnen en dan pas niet bebouwde ruimte aansnijden) en met de (biologisch, landschappelijk, klimaat) kwaliteit van de aanwezige natuur en bossen.

Volgens de zonnekaart (energiekaart.be/zonnekaart) zijn er bij dezelfde eigenaar op nabijgelegen percelen daken die ideaal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat volgens de zonnekaart over 11.719,9 m² ideaal gelegen dakoppervlakte voor zonnepanelen (91% van hun totale dakoppervlak van die site) en 758,3 m² geschikt dakoppervlak (5,9% van het totale dakoppervlak), wat dus samen 12.478,2 m² geschikt dakoppervlak geeft. Dat is meer dan de oppervlakte van het zonnepanelenpark dat Engie, de aanvrager, wil realiseren.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het dan ook wenselijk dat er eerst wordt nagegaan of het zonnepark op de daken kan geïnstalleerd worden.

Een tweede punt is dat er op het terrein grotere zones aanwezig zijn die niet bebost zijn. Werden de mogelijkheden voldoende onderzocht om op deze plekken een zonnepanelenpark te realiseren? Elk gerooid bosje is er één te veel. Alternatieven moeten dus maximaal onderzocht worden.

GMF vraagt of deze afwegingen werden uitgevoerd en wat het resultaat is. Zo niet, vraagt GMF om deze afweging alsnog te maken voordat de vergunning voor het voorliggende project wordt behandeld. Indien blijkt dat het project op de daken en/of op de niet beboste terreinen kan gerealiseerd worden, dan vragen we om de voorliggende vergunningsaanvraag te weigeren.

Lees hier ons volledige bezwaarschrift. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X