• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Geveltuinen in Gent zitten in de lift

2 september 2015 at 1:58pm

De straten (van Gent) zijn nog al te veel een betonnen vlakte. Maar stilaan komt daar verandering in. De stad Gent stimuleerde al jaren de aanleg van geveltuintjes. Vroeger moest je een hele procedure doorspartelen om een geveltuintje te mogen aanleggen. maar sinds het voorjaar 2014 moet je je geveltuin enkel nog melden.

Het aantal gemelde/aangevraagde geveltuintjes stijgt dan ook zienderogen. Aantal aanvragen/meldingen voor geveltuintjes per jaar
2012: 169
2013: 108
2014: 350
2015: 270 (tot heden)

Het afschaffen van de procedure kent dus alleen maar winnaars: er zijn veel meer geveltuintjes, Gentenaars moeten minder moeite doen en de groendienst van de stad Gent kan haar energie in andere dossiers steken.

En er is nog meer goed nieuws. Gents MilieuFront was jarenlang voorstander van structureel aanleggen van geveltuintjes bij wegenwerken. Sinds 2014 heeft de stad Gent dat idee ook aangenomen. Nu kunnen Gentenaars die geïnteresseerd zijn, bij wegenwerken de aannemer een uitsparing in het voetpad laten voorzien. Zo kunnen ze nadien gemakkelijk een geveltuintje aanplanten. Natuurlijk kan dit maar binnen de geldende richtlijnen voor een straatgeveltuintje en conform de afspraken met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Deze dienst informeert inwoners dan ook over die mogelijkheid in hun bewonersbrieven en op infoavonden.

De stad Gent promoot ook geveltuinen per buurt. Als je 15 geïnteresseerde buren vindt, kan je een infoavond over geveltuinen aanvragen. Je krijgt dan heel praktische info over klimplanten, klimhulpen en de aanleg van je geveltuin. Wil je met je buurt ook zo’n infoavond, kijk dan hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X