• Wij zijn GMF

    Guy, organisator en duizendpoot

    Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

GMF stelt vragen bij de groene inrichting Schelde

13 januari 2016 at 2:53pm

De stad wil de Schelde – ten zuiden van Gent – inrichten als Groenas en heeft daarvoor een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt. 

Tot 14 januari loopt het openbaar onderzoek voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 160,Groenas 4 – Bovenschelde. Gents Miliefront vzw (GMF) wil hiervan gebruik maken om volgend bezwaarcshrift in te dienen.

Gents MilieuFront juicht natuurlijk toe dat de stad werk wil maken van groenassen, maar we hebben toch enkele bemerkingen. 

Vooreerst is er het gebrek aan ambitie en daadkracht. Meer natuur in de stad is een belangrijke doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Die mooie theorie blijkt in dit RUP moeilijk hard te maken. Het RUP zou harde, wettelijke voorschriften vast moeten leggen voor de weinige natuur langs deze as en deze natuurwaarden moeten versterken. Het plan is conceptueel te weinig ambitieus om via deze ‘groen’as de natuur de stad in te brengen.

Bovendien rusten er enkele zware hypotheken op het plan. Uitbreidingsplannen van bedrijven kunnen de geest van dit plan volledig onderuit halen. 

GMF vraagt om het onderdeel “Inrichting” van de stedenbouwkundige voorschriften van de “Zone voor groenas” duidelijker en rechtszekerder te om omschrijven. Nu zijn deze stedenbouwkunidge voorschriften zeer vaag en zwak omschreven.

Kortom nog werk aan de winkel. 

Het volledige bezwaarschrift kan je hier lezen. 

Toelichting over het project vind jehier. Het plan van het project vind je hier.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X