• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

GMF vraagt aandacht voor groen en klimaatadaptatie bij nieuwe fietstunnel aan Dampoort

30 juni 2017 at 8:07am

Er komt een nieuwe fietstunnel onder de Dampoort. Hoera!

GMF is niet gekant tegen de aanleg van een tunnel, wel integendeel. GMF vindt dit een goede zaak, aangezien dit een goed alternatief is voor fietsers voor de drukke Dampoortrotonde.

Wel zijn we bezorgd over het vele groen dat hiervoor moet verdwijnen in de Dampoortwijk, nu al een groenarme wijk. In het voorliggende ontwerp wordt de beboste strook van 200 meter langs het spoor quasi volledig gekapt. Bovendien is deze groenstrook op de de biologische waarderingskaart aangeduid als als ‘biologisch waardevol’.

GMF vraagt daarom de garantie dat er netto geen groen zal verdwijnen door de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel, hetzij door een aangepast ontwerp, hetzij door het evenwaardig aanplanten in de wijk van het groen en de bomen die verdwijnen. Of door een combinatie van beide.

In het zelfde project is er ook sprake van de (her)aanleg van de busparking. Gents MilieuFront wil dat de stad in al haar projecten rekening houdt met klimaatadaptatie. Gents MilieuFront wil dat de busparking aangelegd wordt met materiaal dat infiltratie van regenwater maximaal toelaat. Volgens de hittestudie van de stad Gent zijn de wijken Sint-Amandsberg en Sluizeken-Tolhuis-Ham heel gevoelig voor opwarming van de stad. We willen ook dat de busparking ingericht wordt met bomen om beschaduwing van het terrein en de bussen te voorzien. Bij een open terrein zullen de bussen in de zomer constant hun airco moeten gebruiken.

Het volledige bezwaarschrift vind je hier

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X