• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

GMF vraagt dat Stad en W&Z investeren in groene oevers

9 oktober 2017 at 11:29am

Dinsdag 10 oktober stelt Gent haar nota ‘Water in de stad’ voor (je vindt de nota hier). De stad breekt daar een lans voor het vergroenen van de oevers. Eindelijk!

In 2006 ijverde GMF een eerste keer voor een ‘Pure Coupure’. Sindsdien is er heel beperkt geëxperimenteerd met groene oevers aan De Lieve (ter hoogte van het Rabot). Maar voor de rest zijn de rivieren en kanalen in Gent nauwelijks gewijzigd. Vaak blijven ze stilstaand water in een ‘betonnen bak’. Door de aanleg van groene oevers investeert de overheid in goede waterkwaliteit, meer leven in het water, nieuwe publieke ruimte,…

Daarnaast blijkt ook dat de groene eilandjes aan het Van Hembysebolwerk, die ooit zijn aangelegd door buurtbewoners en vrijwilligers die zich inzetten voor de Groene vallei, plaats moeten maken voor een fietsonderdoorgang aan de Contributiebrug. Dat de eilanden zomaar verdwijnen zonder dat de vrijwilligers en de bewoners van Ekkergem geconsulteerd zijn is ongehoord. De groene eilanden aan het Van hembysebolwerk en op andere plekken in Gent voegen  een ontegensprekelijke waarde toe aan de Gentse wateren: ze zijn een broed- en voedselplek voor futen, zwanen, reigers, eenden, meerkoeten en waterhoenen. Ze bieden plek aan moerasplanten die het elders moeilijk hebben. Ze bieden beschutting en een voedselplek aan vissen en waterdieren.  Ze brengen  kleur en belevingswaarde in de stad. Daarom is het verwijderen van de eilanden – wat waterbeheerder W&Z dreigt te zullen doen –  onbegrijpelijk.

De realisatie van groene oevers vraagt een goede samenwerking tussen de stad en De Vlaamse Overheid (W&Z). GMF vraagt dat  W&Z en de stad Gent eindelijk samen werk maken van groene oevers.

GMF heeft volgende vragen voor de stad Gent en W&Z:

  • GMF vraagt of beide instanties kunnen bekijken of de groene eilanden aan het Van Hembyse bolwerk niet in zijn geheel verschoven kunnen worden zodat er zowel plaats is voor de eilanden, passage voor boten en voor de fietsonderdoorgang. Indien de eilanden niet kunnen verschoven worden, moeten ze op een andere plaats gelegd worden of gecompenseerd worden.

  • GMF wil dat de stad en W&Z investeren in nieuwe vooroevers. Groene oevers kunnen op vele plaatsen. De Coupure lijkt GMF een eerste logische plaats om met vooroevers te experimenteren. Het beschermde stadsgezicht van de Coupure in de jaren 70 verminkt door de aanleg van betonnen oevers. Door levende vooroevers aan te leggen kan het vroegere natuurlijke uitzicht hersteld worden en kunnen de talrijke voordelen van de groene eilanden structureel en blijvend worden.

  • GMF vraagt dat de stad budgetten voorziet en dat ze werkt aan een groene oeverplan met voorbeeldprojecten. Bij alle projecten waar aan oevers/water wordt gewerkt, wordt dit plan meegenomen om de potentie te bekijken.

  • GMF vraagt aan W&Z dat ze goedkeuring verleent aan de stad om groene oevers aan te leggen en dat ze proactief meewerkt om groene oevers in Gent te realiseren.

  • GMF vraagt zich af hoe en wanneer groene oevers (die voorzien zijn in RUP) aan oude dokken gerealiseerd worden? Dit lijkt ons een grote opportuniteit in een grote ecologische wijk die de Oude dokken ambieert te worden.

Gents MilieuFront zal het komende jaar campagne voeren in kader van de partijprogramma’s en de gemeenteraadsverkiezingen.

 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X