• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

Hoera – de Coupure krijgt groene oevers!

27 mei 2019 at 9:09am

GMF vraagt al twaalf jaar dat de oevers aan de Coupure zouden vergroenen. In 2006 ijverde GMF een eerste keer voor een ‘Pure Coupure’. Sindsdien is er heel beperkt geëxperimenteerd met groene oevers aan De Lieve (ter hoogte van het Rabot). Maar voor de rest zijn de rivieren en kanalen in Gent nauwelijks gewijzigd. Vaak blijven ze stilstaand water in een ‘betonnen bak’. Door de aanleg van groene oevers investeert de overheid in goede waterkwaliteit, meer leven in het water, nieuwe publieke ruimte,…

De aankondiging van de groene oevers komt er naar aanleiding van het jammerlijk verdwijnen van de groene eilanden aan het Van Hembysebolwerk, die plaats moeten maken voor een fietsonderdoorgang aan de Contributiebrug. Die zijn ooit aangelegd door buurtbewoners en vrijwilligers die zich inzetten voor de Groene vallei, samen met de stadsdiensten. De groene eilanden aan het Van Hembysebolwerk en op andere plekken in Gent voegen een ontegensprekelijke waarde toe aan de Gentse wateren: ze zijn een broed- en voedselplek voor futen, zwanen, reigers, eenden, meerkoeten en waterhoenen ; ze bieden plek aan moerasplanten die het elders moeilijk hebben; ze bieden beschutting en een voedselplek aan vissen en waterdieren; ze brengen kleur en belevingswaarde in de stad. De eilanden moeten nu verdwijnen maar we krijgen – hopelijk snel – een nieuwe waterattractie in de vorm van groene oevers. 

Dinsdag 28 mei 2019 stellen de Vlaamse Waterweg en Stad Gent hun nota ‘Water in de stad’ voor. Daarin zouden de groene oevers of natuurlijke oevers aan de Coupure opgenomen zijn.

GMF vraagt dat er nu snel werk wordt gemaakt van de groene oevers en dus snel budgetten worden vrijgemaakt zodat de planning kan worden opgestart. We zullen ook opvolgen hoe de groene oevers gerealiseerd zullen worden. GMF wil graag meewerken met de voorbereiding van en communicatie rond de groene oevers.

Het oorspronkelijke voorstel van GMF (uit 2006)

PURE COUPURE MONTAGE01 orig 1

Het voorstel dat Stad Gent en de Vlaamse Waterweg naar voor schuiven

763

Zo ziet GMF de doorsnede van de Pure Coupure

 

doorsnede na groot 1

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X