• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Het Reigersparkje

22 juli 2019 at 1:25pm

Het Reigersparkje

Herinner jij je het burgerbudget nog? Twee jaar geleden kregen alle Gentenaars de kans om een buurtproject in te dienen, waarmee ze de stad mooier wilden maken. Eind 2017 volgde een stemming onder de inwoners. Die selecteerden uit 105 voorstellen 17 projecten, waarover het beschikbare budget (€ 1,3 miljoen) werd verdeeld. Gents MilieuFront is nog altijd apetrots op de Geveltuinbrigade, een van de winnaars van het burgerbudget! Een ander winnend ontwerp was een ontoegankelijk stukje groen in de Reigerstraat, aan de achterkant van het Sint-Pietersstation. Met dit zogenoemde ‘Reigersparkje’ had de buurt participatieve plannen. Nieuwsgierig naar de vorderingen zocht Frontaal Myriam Dumortier op, de enthousiaste bezielster van dit project.

Een onzeker begin
‘De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten – een vrijwilligersvereniging van buurtbewoners én kern van Natuurpunt Gent – had haar oog al langer laten vallen op het enige plekje groen in de volgebouwde driehoek tussen Kortrijksesteenweg, Voskenslaan en Sint-Pietersstation’, begint Myriam zacht maar gedreven. ‘We wilden het toegankelijk maken om de buurt extra ademruimte te geven. Daarom sloegen we de handen in elkaar met de buren van het multiculturele Lucernacollege en van vzw Mozaïek, een werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen het burgerbudget werd voorgesteld stonden we al in contact met Stad Gent. De timing was dus ideaal! Tot onze grote vreugde werd het Reigersparkje daadwerkelijk verkozen.’ Daarna verliep het traject minder makkelijk. Het duurde even voor het afgesloten terrein van bijna 2.500 m2 – eigendom van de Vlaamse Overheid – in handen van Stad Gent kwam, een voorwaarde om er als buurt mee aan de slag te kunnen gaan. Maar ook toen al lieten de buurtbewoners hun stem horen. ‘De kinderen uit de wijk schilderden hun dromen over het park op de scheidingsmuur, een uiting van ons ongeduld. Uiteindelijk werd in juni 2018 een compromis bereikt, en konden we onze dromen langzaam in realiteit omzetten.’

Bevraging van de buurt
‘Bij het ontwerp van het Reigersparkje zochten we bewust naar inspraak van de hele buurt, zoals we expliciet in ons projectvoorstel hadden geformuleerd. We wilden luisteren naar dromen en bezorgdheden. De leerlingen van het Lucernacollege creëerden een filmpje, de gasten van vzw Mozaïek knutselden een maquette en de kleuters van Freinetschool De Sterre-spits maakten een tekening. Zelf kregen we mails en meningen van mensen op straat, maar we wilden die van iedereen kennen! Daarom zetten we een online enquête op en verdeelden ook een papieren versie in alle brievenbussen van de wijk. Dit werd gewaardeerd door oudere en niet-digitale buren. Op huis-aan-huisrondes peilden studenten bij de wijkbewoners aanbelden naar hun mening. Zo verzamelden we massa’s ideeën. Het hoogtepunt van de buurtbetrokkenheid waren echter de dialoognamiddagen.’

Drie dialoognamiddagen
Tijdens drie momenten werkten alle betrokkenen samen aan een weldoordacht plan voor het parkje, ondersteund door de Groendienst van Stad Gent. Met het burgerbudget kon de professionele begeleiding van ontwerpbureau Fris in ’t Landschap en de moderator betaald worden. ‘Die dialoognamiddagen verliepen ongelooflijk vlot’, aldus Myriam. ‘Buren van alle leeftijden dachten enthousiast mee, anderen kwamen eerder luisteren uit bezorgdheid of nieuwsgierigheid. Bewoners zonder tuin waren trouwens opvallend beter vertegenwoordigd. Algemeen pleitte iedereen voor het behoud van de ongereptheid, de rust en de natuurlijke look van het parkje. Over de verlichting, het al dan niet ’s nachts open blijven en de poortjes naar aanliggende tuinen was er meer discussie. De Groendienst leerde ons dat de meeste Gentse buurtparken niet verlicht worden, maar ’s nachts wel open blijven. Zo werden er in dialoog met alle partijen drie namiddagen lang knopen doorgehakt en kon Fris in ‘t Landschap een finaal ontwerp opstellen.’

Door en voor alle buren
De inrichting verloopt in twee fases. In 2020, wanneer Stad Gent eigenaar van het Reigerparkje wordt, voert de Groendienst structurele werken uit, zoals de aanleg van een pad en zitbanken en een natuurlijke afsluiting langs aangrenzende tuinen. Daarna volgt de feestelijke opening! Maar ook nu kan de buurt al aan de slag met kleine ingrepen. Myriam is trots dat daarbij opnieuw iedereen kan participeren. ‘Creatieve buren en het Lucernacollege ontwerpen onder leiding van kunstenares Sherazade Bourahli een mozaïekmuurtje aan de toegang van het park. Vzw Mozaïek bouwt een boekenkastje, nestkastjes en zelfs een heus insectenhotel. Andere buren verdiepen zich dan weer in de historiek van het park en maken er een album over. En wie zijn handen liever in zijn mouwen houdt, kan tijdens de zomer ook gewoon genieten van de zondagnamiddagen in het park. Net als vorig jaar is iedereen welkom aan een grote tafel om samen te babbelen, te klinken, te lachen en te dromen over het leven en de wijk. Zo laat het Reigerparkje de buurt niet alleen ademen maar brengt ze ook samen, jong én oud.’

Meer info?
sintpietersbuiten.be/reigersparkje| @sintpietersbuiten | [email protected]

 

Dit artikel werd geschreven door An Van Hemeldonck voor ons tijdschrift Frontaal – Zomer 2019
Wil je ook graag ons tijdschrift ontvangen? Maak je dan nu lid voor €5/jaar!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X