• Wij zijn GMF

  Wieske, helpt bij Frontaalverzending

  Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Oase Gantoise: meer leven & biodiversiteit voor Gent

15 september 2020 at 7:00am

Naar aanleiding van de oproep Natuur In Je Buurt 2020 diende Gents MilieuFront in september een nieuw projectvoorstel in bij Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Met het project ‘Oase Gantoise’ willen we gunstige plekken en omstandigheden creëren om meer biodiversiteit toe te laten in de stad.

‘Oase Gantoise’ speelt zich niet af op één specifieke locatie maar op honderden locaties in de stad Gent. Het plan van aanpak splitsen we op in een stadsbreed macroplan van aanpak, en een microplan van aanpak per klant/gevel. In totaal willen we 1200 groene oases realiseren in Gent, en daartoe moeten we Gentenaars bereiken en verleiden om hun gevel of voortuin aan te passen. Die kunnen er als volgt uitzien:

 • geveltuinen met inheemse & klimaatrobuuste planten

 • mussenlofts

 • insectenhotels

 • gierzwaluwkasten

 • ontharde voortuinen

 • gevelbanken

gierzwaluwkast geveltuin

Geveltuin

Bij een geveltuin krijgen de mensen de keuze tussen de verschillende planten uit onze plantenlijst. De planten uit onze (vooral inheemse en klimaatrobuuste) plantenlijst zijn planten met een biodiversiteits-positieve werking. De mensen kunnen 1 klimplant en 2 lage planten kiezen. De aanvragers krijgen ook de keuze over hoe hun klimhulp er moet uitzien.

Andere elementen

Gentenaars kunnen naast hun geveltuin ook een insectenhotel of nestkast bestellen. Mensen kunnen – op eigen kosten – ook een gevelbank aankopen en laten installeren.

bijenhotel gevelbank

Ontharden van voortuinen

Wanneer mensen kiezen om hun voortuin te ontharden gaan we met hen in overleg over de grootte van de te ontharden voortuin en hoe de voortuin er dan moet gaan uitzien. Dergelijke grotere projecten voeren we bij voorkeur uit op straatniveau.

Drempels wegnemen

Het project Oase Gantoise tracht via ontzorging van de vele administratieve aspecten (zoals keuze uit lijst van geschikte planten, aankoop van planten, aanbrengen van klimhulp, voorzien van onthardingsmateriaal, ondersteunen van de organisatie, verzorging van nodige meldingen bij de stad) een significant groter aantal mensen te overhalen om een groene plek of oase in te richten.

mussenloft voortuin

Flora

In ons project Oase Gantoise bieden we de klanten een brede waaier aan klimaatrobuuste en inheemse planten aan. De Geveltuinbrigade van GMF werkte al met een lijst van klimplanten. Die lijst wordt nu uitgebreid met een aantal planten die 1/ inheems zijn 2/ klimaatrobuust zijn (en dus goed gedijen in stedelijk milieu) 3/ een positieve impact hebben op de biodiversiteit. Die lijst met nieuwe planten werd opgemaakt in samenspraak met de groendienst van Stad Gent en de stadsecoloog. De lijst werd ook afgetoetst met de beschikbaarheid van de planten bij de voornaamste leveranciers van planten in nabijheid van Gent. Bij de uiteindelijke plantenkeuze houden we ook rekening met het feit dat de planten niet giftig zijn, weinig doornen hebben en de gevels niet aantasten.

Duurzame garantie

Het duurzame karakter van de Gentse oases wordt op verschillende manieren gewaarborgd:

 • Een intentieverklaring waarbij burgers zich akkoord verklaren om de gevel- of voortuin na uitvoering minstens 10 jaar te onderhouden volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer.

 • Mislukte aanplantingen worden hersteld binnen de 6 maanden of bij het eerstvolgende plantseizoen.

 • Een eigen financiële bijdrage (klein bedrag) versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel bij de burgers voor blijvend onderhoud.

 • Bij de straatprojecten: het groepsgevoel om als straat een project te organiseren, voorziet in sociale aanmoediging en verhoogt de kans op instandhouding voor een langere periode.

eindbeeld oase gantoise

Nieuw project voor GMF?

We hebben er goede hoop op dat ons project de administratie bij Agentschap Natuur en Bos zal kunnen bekoren, maar of we dit project ook werkelijk binnenhalen is lang niet zeker. De laureaten van de projectoproep worden normaal gezien eind 2020 door minister Zuhal Demir bekendgemaakt. De winnende projecten kunnen al in 2021 worden uitgevoerd.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X