• Wij zijn GMF

  Bart, bestuurslid en divestment-actie

  Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Perforatie-team: Gents MilieuFront wil verharde oppervlaktes opbreken

9 november 2018 at 8:16am

Het klimaat verandert. We zullen ons dus moeten aanpassen aan een veranderend klimaat. In een stedelijke omgeving is dit zeker onvermijdelijk. Er zijn meer overstromingen want het water kan niet weg, de grond droogt uit en de stad heeft in de zomer last van hitte. 

Gents MilieuFront diende daarom op 9 november het projectvoorstel ‘Perforatie-team’ in ikv de oproep ‘Proeftuinen ontharding‘ Met dit hands on’ onthardings-projectvoorstel wil Gents MilieuFront  terug ruimte geven aan water om te infiltreren en aan groen om te groeien door bepaalde versteende oppervlaktes effectief te ontharden en een campagne op te zetten in Gent rond ontharding.

Het Perforatie-team heeft twee hoofdoelstellingen:
 • Het team is een groep mensen en heeft materiaal ter beschikking dat er op gericht is om op terrein effectief te ontharden en groen aan te planten. We willen 40 plaatsen en 500m² in Gent ontharden.
 • Het team wil ontharding als concept ingang laten vinden in Gent. Daarvoor zetten we een uitgebreide campagne op samen met verschillende partners. 

Het perforatie-team heeft volgende subdoelstellingen:

 • op minstens 40 verschillende plekken in de stad Gent verharding weghalen en de vrijgekomen ruimte aanplanten/inzaaien. Elke ontharde plek is minstens 4m² groot. We beogen met dit project om minstens 500m² te ontharden.

 • een coalitie smeden die in Gent werkt rond effectieve ontharding en bewustmaking rond de potenties van minder verharding. De coalitie bestaat in eerste instantie uit de projectpartners maar wordt in de loop van het project uitgebreid met nog meer verenigingen en daarnaast ook bedrijven/ondernemers/(tuin)architecten. Zie bijlage 2.

 • bewustwording rond klimaatadaptatie en verharding/ontharding vergroten – campagne en werking opzetten om ontharden te promoten

 • kennis opdoen op stedelijk niveau rond ontharding/verharding. We focussen op kennisopbouw rond alternatieven voor kleinere overhoekjes – voortuinen. Nu worden die dikwijls geasfalteerd omdat men niet genoeg kennis heeft van kwaliteitsvolle alternatieven (die ook rekening houden met het latere beheer). We zoeken naar een beheersbewust ontwerp – een ontwerp waar het later beheer zo arbeidsextensief mogelijk kan.  

 • publieke ruimte aanpakken samen met de Gentenaar en in samenwerking met de sociale economie. We werken concreet voor Perforatie-team samen met Zwerfgoed vzw (maar in de loop van het project gaan we ook op zoek naar andere partners)  

 • oplossingen zoeken voor de weggehaalde verharding in de vorm van steentuinen. Liefst gaan we de weggehaalde verharding op dezelfde locatie hergebruiken. We werken deze subdoelstelling uit samen met de stad.

In kader van dit projectvoorstel hebben we gezocht naar coalitiepartners. Volgende organisaties/instellingen onderschrijven de doelstellingen van Perforatie-team en ondertekenden een een intentieverklaring: Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen (klimaatgezonde speelplaaten), Goodplanet vzw, BOS+ vzw, Natuurpunt Gent vzw, springzaad vzw, Wondelgem Swingt vzw, 300 bomen vzw, de bewoners van de Colpaertsteeg, provincie Greentrack vzw en Zwergoed vzw.
 
Naast dit projectvoorstel hebben we ook concrete plannen om voortuinen te gaan ontharden in de de Desire Toeffaertstraat (Gentbrugge). We zouden in deze straat, samen met bewoners en de stad Gent, zeven voortuinen willen ontharden en negen geveltuinen willen aanleggen. Onderstaand een schets van een nieuwe ontharde voortuin. 
 
toeffaertstraat page 001
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X