• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

GMF presenteert: 5 wensen voor Gent

27 mei 2019 at 12:47pm

GMF verwacht van de volgende Vlaamse en federale regering ook investeringen voor een duurzamer Gent.  
In volgende vijf werven wil GMF de komende jaren positieve evolutie zien.

1. Station Gent-Sint-Pieters: een station van de toekomst.
NMBS snoeide vorig jaar fors in de bouwplannen voor het station Gent Sint-Pieters wegens ‘te duur’.  De opmaak van nieuwe bouwplannen leidt tot jaren extra vertraging. Pas in 2030 zal het station klaar zijn: 20 jaar na aanvang van de werken, 35 jaar na de eerste plannen. En dat middenin een klimaatcrisis, en we ons meer dan ooit per trein moeten gaanverplaatsen. De besparing in Vlaanderens grootste treinstation (60.000 reizigers per dag) is onbegrijpelijk en ongepast. Dames en heren politici: grijp alsjeblieft in voor het te laat is. Of wordt het station van de 21ste eeuw de flop van de eeuw?

2. Slimme verkeerslichten op de R40.
Een transitie van verkeerslichtentechnieken op de R40 is broodnodig. In onze visie komen alle Gentse verkeerslichten onder 1 hoofdcomputer. Maak zo van de R40 een slimme weg, met slimme, centraal gestuurde verkeerslichten, en met non-stop aandacht voor álle kruispunten en oversteekplaatsen. Daar zal iedereen beter van worden: én De Lijn, én voetgangers en fietsers, én autoverkeer, en hulpdiensten. Geef daarnaast ook expliciet aandacht aan de oversteekbaarheid van de ring voor fietsers en voetgangers met realistische tijdsvakken voor groen.  

3. Minstens 1 km echte groene oevers in Gent
De Gentse waterlopen zijn vaak betonnen bakken waar dieren en planten nauwelijks de kans krijgen om zich te ontwikkelen. De Vlaamse Waterweg en de stad Gent werkten samen een visie uit voor Water in de stad. GMF vraagt om ook snel op het terrein oevers te vergroenen en natuurlijke oevers aan te leggen. De Coupure, de Franse Vaart en de Oude Dokken lijken voor GMF logische plaatsen om met natuurlijke oevers te starten. Het beschermde stadsgezicht van de Coupure werd in de jaren 70 verminkt door de aanleg van betonnen oevers.

4. Masterstudie Gentse snelwegen met bijzondere aandacht voor de B401
Het wegennet ten zuiden van Gent is niet alleen verouderd, het huidige model van snelwegen – dwars door dichtbevolkte gebieden – past niet meer in het huidige mobiliteitsbeleid. We kunnen niet blijven investeren in nieuwe wegen. Bovendien moeten we ons afvragen of we de oude infrastructuur gaan blijven oplappen. 

GMF wil dat de snelweginfrastructuur ten zuiden van Gent ernstig wordt onderzocht, met gegarandeerde participatie en inspraak van zij die hier dagelijk mee te maken krijgen: de buurtbewoners. Volgende vragen moeten zeker behandeld worden: Wanneer en op welke manier zal de B401 verdwijnen, bijvoorbeeld om plaats te maken voor een openbaar-vervoersas? Kan het E17-traject ter hoogte van Gentbrugge blijven in zijn huidige vorm? Wanneer wordt er werk gemaakt van een algemene snelheidsbeperking van 90 km/u op snelwegen nabij stedelijke agglomeraties?

5. Vlaamse Overheid moet resoluut kaart openbaar vervoer trekken
GMF wil dat de Vlaamse Overheid de investeringen voor De Lijn in stedelijk openbaar vervoer optrekt. Prioritair voor Gent zijn de vertramming van lijn 3 en 7, de tram over de Afrikalaan,… kortom het uitvoeren van het Pegasusplan. Om de randgemeenten te ontsluiten is er dringend nood aan een plan en voldoende middelen.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X