• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

Duurzamer op kot

6 december 2019 at 8:35am

Het Gentse kot-landschap is de laatste 10 jaar sterk veranderd. Naast de UGent-homes vonden vele studenten vroeger een onderkomen in kamers van koteigenaars, of ze gingen samenwonen in een rijhuis. Die woningen verkeerden niet altijd in even goede staat en scoorden vaak matig op vlak van brandveiligheid en energieprestatie. De vele studenten in Gent hapten zo ook een aanzienlijk deel van de huizenmarkt weg, waardoor het voor jonge Gentse gezinnen een heksenwerk werd om een betaalbare woning te kunnen vinden.

#1 in Gent

‘De politiek wilde daarom meer ruimte creëren op de oververhitte Gentse huizenmarkt’, vertelt Wouter Demuynck, chief development officer bij Upgrade Estate. Dat bedrijf specialiseert zich in grootschalige studentencomplexen die vooral bekend zijn onder de naam Upkot. Upgrade Estate beschikt over 21 complexen in 7 steden en huisvest in totaal 2.500 studenten. In Gent is het de grootste private speler op de kotenmarkt.

Herovering van de huizenmarkt

‘De stad stelde bij particuliere woningen strengere eisen aan brandveiligheid en voortaan verbood het bouwreglement de opdeling van klassieke gezinswoningen in koten’, legt Demuynck uit. ‘Andere regels zoals minimum oppervlaktenormen voor een kot, verplichte collectieve voorzieningen en een verhoogde belasting voor huizen zonder gedomicilieerde bewoners duwden de studenten gericht uit de particuliere huizenmarkt.’ Maar de Gentse studentenpopulatie bleef verder groeien, en Upgrade Estate zag mogelijkheden voor de oprichting van grootschalige private studentencomplexen.

Sociale coach

‘In 1999 begonnen we met de renovatie van een woning met 6 studentenkamers. Vandaag – 20 jaar later – zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 90 medewerkers. Vanaf ons allereerste studentenhuis hebben we kwaliteitsvolle koten gecombineerd met duurzaamheid en een goede begeleiding van onze studenten. Op elk van onze sites woont een UpKot Coach, een Upgrade Estate medewerker die de sociale cohesie in de verschillende projecten stimuleert om vereenzaming en uitsluiting onder studenten tegen te gaan. We kiezen daarom ook telkens bewust voor een huiselijke sfeer met gedeelde faciliteiten zoals een gemeenschappelijke keuken, een studiecafé en ‘chillrooms’.

Weg met gas

Doordat de studenten samenhokken op één site zitten is hun impact que energie- en landgebruik kleiner dan verspreid over verschillende rijwoningen. ‘Klimaatbewustzijn zat er bij ons al in van bij het prille begin. 10 jaar geleden werd een aparte dienst opgericht die duurzame energiesystemen moet implementeren. Afgelopen zomer werd beslist om al onze toekomstige sites klimaatneutraal in te richten. Op termijn willen we geen gasaansluiting meer op onze sites. Bij onze nieuwe studententoren BRO aan de N60 is dat al het geval. Elektriciteit wekken we zelf op door middel van zonnepanelen, zonnecollectoren en warmtepompen. De elektriciteit die we niet zelf opwekken halen we van het net, maar enkel in vorm van groene energie.’

Energie & kippen

‘In sommige projecten hebben we ook een BEO-veld (Boorgaten EnergieOpslag, GMF), een instrument om met energie uit de bodem te koelen of verwarmen. Dat voorziet verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Met goede isolatie en een doordacht design beperken we onze energievraag en gaan we resoluut voor energieneutraliteit. We besteden ook voldoende aandacht aan materiaalgebruik door upcycling en verwerken ons organisch afval door het houden van echte kippen.’ Upgrade Estate investeert niet alleen in energieneutraal, het deelt zijn verhaal en visie ook graag met de bewoners. ‘Onze huismascotte, de kotkip, probeert de studenten een duurzame toekomstvisie mee te geven’, blikt Demuynck vooruit.

tekening frontaal 1

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X