• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Zonnepanelen voor Gents MilieuFront

27 mei 2024 at 12:26pm

Gents MilieuFront (GMF) en de bewonersgroep van Wooncoop de Dampoortstraat sloegen de handen in elkaar. De kantoren van GMF zijn in een coöperatief Wooncoop project. Gents MilieuFront nam het initiatief om zonnepanelen op ons (coöperatief) dak te krijgen. Sinds vorige week telt dit coöperatieve woon- en kantoorproject 28 nieuwe zonnepanelen.

Coöperatieve zonnepanelen

Coöperatief wonen betekent dat je mede-eigenaar bent van het bedrijf, dat de woning bezit waarin je woont. Als je dan de woning wil opwaarderen met zonnepanelen, dient dat ook coöperatief aangepakt te worden.

Ten eerste moesten de zonnepanelen gefinancierd worden. Zo kochten GMF en de bewoners extra aandelen om de installatiekost te dekken. Na wat onderhandelen werd een goede verdeelsleutel gemaakt, en werd het geld bijeengebracht. Enkele bewoners deden ook beroep op het achterban-systeem van wooncoop, waarbij vrienden en familie mee investeren in wooncoop, voor de realisatie van de zonnepanelen. 

Het tweede dat moest bekeken worden was de verandering aan de woningwaarde. Bij wooncoop woon je aan werkelijke kostprijs en de basis van die berekening is de woningwaarde.

De zonnepanelen verlagen de kosten van de elektriciteitsrekening, maar tegelijkertijd verhogen ze de waarde van de woning en de bijbehorende maandlast voor de bewoner-coöperanten. Natuurlijk is het opzet dat zonnepanelen meer opbrengen dan dat ze kosten. Ook hier waren de resultaten zeer positief, waardoor alle bewoners en het GMF 100% achter deze verandering stonden.

De zonnepanelen worden vanaf nu op een coöperatieve manier beheerd. Wooncoop is eigenaar, en de coöperant-bewoners genieten van gratis elektriciteit.

Top Partners

Om de zonnepanelen te plaatsen klopten we allemaal samen op de deur van de Gentse energiecoöperatie Energent. Zij huurden op hun beurt Atom in om de zonnepanelen te installeren. Dit ging allemaal zeer vlot en gemakkelijk. Waarvoor dank.

Ten tweede was er natuurlijk de constructieve samenwerking met Wooncoop. Zij stelden hun tijd en expertise ten dienste om dit project tot een goed einde te brengen. Ook verschillende bewoners waren zeer actief betrokken.

Dit maakt ons hart een beetje warmer, want het bewijst nog maar eens: “Samen kan je meer”.

PS: Technische details van de zonnepanelen

Sommige onder jullie houden van de technische details, dus deze willen we jullie zeker niet onthouden:

Het zijn 28 glas-glas zonnepanelen van 420 WattPiek, verdeeld over 5 installaties. Eén installatie van 8 zonnepanelen voorziet stroom voor het kantoor van GMF, de 4 appartementen krijgen elk stroom van 5 zonnepanelen. De jaarlijkse opbrengst is 11760 kWh wat de terugverdientijd van de installatie op 7,05 jaar brengt. Collectief zal er tevens een jaarlijkse besparing zijn van 1.919,23 euro.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X