• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

GMF dient bezwaar in tegen biomassacentrale BEE power in Gentse haven

13 maart 2015 at 11:19am

Op 29 januari 2015 kende de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan de nv BEE Power Gent (BPG) een milieuvergunning toe voor een nieuwe biomassacentrale.

Gents MilieuFront, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en Bos+ gaan in beroep tegen de milieuvergunning die BEE power heeft gekregen. 

De milieuorganisaties vragen dan ook dat de milieuvergunning de volgende punten opneemt als uitdrukkelijke voorwaarden voor de vergunning:

  •        De milieuvergunning moet duidelijk afbakenen welke biomassa stromen mogen gebruikt worden en strikte duurzaamheidsvoorwaarden opleggen
  •        Deze duurzaamheidsvoorwaarden moeten garanderen dat de gebruikte biomassastromen geen nefaste invloed hebben op voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu, welvaart en welzijn en dat de gebruikte biomassa stromen een positieve koolstofbalans hebben. Bij de rapportering van de CO2 balans moet opgelegd worden dat daarbij rekening moet worden gehouden met de terugbetalingstijd van de koolstofschuld. Dit moet worden hard gemaakt aan de hand van sluitende criteria, waarvan de naleving wordt gecontroleerd door een geloofwaardige derde partij certificering.
  •        In lijn met de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en het Vlaamse Materialendecreet dient de milieuvergunning op te leggen dat er geen houtstromen mogen gebruikt worden die kunnen gebruikt worden als industriële grondstof en die niet in aanmerking komen voor materiaalrecyclage.   
  •        De milieuvergunning moet de nuttige aanwending van restwarmte opnemen als uitdrukkelijke voorwaarde voor de vergunning.

Interessant was ook het advies van het Agentschap Zorg en gezondheid. Die stelt dat er geen milieuvergunning kan toegekend worden aan installaties die een bijkomende bron van fijn stof beteken, tenzij de uitstoot van fijn stof in de Gentse Kanaalzone op een andere manier blijvend en sterk wordt teruggedrongen. Het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je onderaan. 

Het volledige beroep vind je onderaan. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X