• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

GMF vraagt concrete doelstellingen CO2 reductie voor ArcelorMittal

29 maart 2016 at 8:29am

Uitstoot CO2 en impact op klimaat
Maar liefst drie vierde van de Gentse CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ArcelorMittal, ongeveer 8 miljoen ton CO2/jaar. Voor de hele stad Gent is dat 1,4 miljoen ton. Dit bedrijf  stoot daarmee jaarlijks 25 keer meer broeikasgassen uit dan de verwarming van alle Gentse huizen samen. Of 18 keer meer dan alle Gentse uitstoot veroorzaakt door auto’s en vrachtwagens.

In de milieuvergunningsaanvraag zijn geen concrete engagementen opgenomen om de CO2-uitstoot te verminderen. GMF vraagt om een duidelijk stappenplan voor een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot op te nemen in de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning. We vragen ook dat dit jaarlijks gemonitord wordt en dat de resultaten openbaar zijn.

Uitstootrechten via het Europees Emissiehandelssysteem
Uit de geverifieerde emissies en toegewezen emissierechten van 2005 t.e.m. 2014 blijkt dat de voorbije 10 jaar ArcelorMittal Gent voor geen enkele ton CO2-uitstoot onder het Europees Emissiehandelssysteem heeft moeten betalen. Volgens het bedrijf zelf werden  voor ongeveer 50 miljoen euro aan extra uitstootrechten op de CO2-markt verkocht. ArcelorMittal moet volgens GMF een redelijke kost betalen voor de klimaatopwarming die ze mee veroorzaakt. Aangezien het Europees Emissiehandelssysteem momenteel niet zorgt voor een duidelijk CO2-prijssignaal, dienen bijkomende voorwaarden voor de reductie van broeikasgassen in de milieuvergunning opgenomen te worden.

Fijn stof
De stofproblematiek is een van de gekende milieuproblemen en een probleem van hinder voor de bewoners van Zelzate en van de kanaaldorpen. Op dit moment loopt de opmaak van een nieuw Luchtkwaliteitsplan Gent inclusief de Haven, dat ook een aantal maatregelen bevat bij ArcelorMittal om de fijn stof problematiek aan de pakken. GMF vraagt om al de maatregelen uit de MER, maatregelen komende uit de nieuwe BREF Iron and Steel en maatregelen uit het Stofrapport op te nemen als bijkomende vergunningsvoorwaarden.

GMF vraagt met aandrang om in de vergunningsvoorwaarden op te nemen dat om de twee jaar een evaluatie gebeurt over de huidige staalproductie gekoppeld aan de nieuwe geplande investeringen die de milieu-impact moet verminderen. Dit in lijn met geloofwaardige duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn. GMF wil zowel de toekomst van het Gentse klimaatbeleid, als de toekomst van een propere staalproductie in de Gentse haven veilig stellen.

De milieuvergunning van ArcelorMittal Gent loopt ten einde. Tot en met 25 maart 2016 liep het openbaar onderzoek voor het hervergunnen van ArcelorMittal. Het Gents Milieufront vzw diende een bezwaarschrift in. Dat kan je hier lezen.

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X