• Wij zijn GMF

  Wieske, helpt bij Frontaalverzending

  Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

GMF en Ademruimte vragen 90 km per uur op E40

23 augustus 2021 at 6:04am

De Vlaamse overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken momenteel  aan het dossier voor de aanleg van een een weefstrook op de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. AWV wil zo de veiligheid en doorstroming op dit drukke stuk autosnelweg te verbeteren. Gents MilieuFront en Ademruimte vragen omwille van de veiligheid om eerst en vooral een algemene snelheidsverlaging in te stellen op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. 

Een veiligere E40
De E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem is één van de drukste stukken snelweg in regio Gent. Verkeer afkomstig van de R4 vermengt zich daar met doorgaand verkeer en verkeer dat moet voorsorteren naar de E17. Om dit stuk veiliger te maken plant AWV een weefstrook wat resulteert in een plaatselijke verbreding van de E40 van drie naar vier rijvakken. AWV onderzoekt de milieueffecten van deze aanpassing in een milieueffectenrapport. Alles over dit proces vind je op de projectwebsite van AWV

Eén van de pistes die in het voortraject aangebracht werd, is het zogenaamde ‘nulplusalternatief’, waarbij het drukke verkeer vlotter verloopt dankzij een snelheidsverlaging. Dit alternatief wordt door AWV echter niet verder ten gronde onderzocht. AWV stelt dat dit “geen veiligheidsmaatregel” zou zijn. Dit is manifest in tegenspraak met eerdere bevindingen in een studie van het Verkeerscentrum van Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (MOW) over de Impact van een verlaging van de snelheidslimiet op de Ring om Brussel (R0). We citeren:  “Naarmate  de  toegelaten  snelheid  lager  ligt,  neemt ook  het  aantal  rijstrookwissels  af.  Bij  een snelheidsbeperking  van  100  km/u  neemt  het  aantal  rijstrookwissels  af  met  ongeveer  3%  in  de ochtendspits  en  6%  in  de  avondspits.  Bij  een  snelheidsbeperking  van  80  km/u  neemt  het  aantal rijstrookwissels met ongeveer 7% af in de ochtendspits en met ongeveer 13% in de avondspits.” Hoe minder rijstrookwissels er gebeuren, veiliger het verkeer, hoe kleiner de kans op ongevallen en hoe vlotter de verkeersafwikkeling.

Snelheidsverlaging heeft veel extra voordelen
GMF en Ademruimte willen daarom dat AWV eerst een snelheidsverlaging uittest om veiligheid en doorstroming te verbeteren, vooraleer men verder gaat met de plannen om extra rijstrook aan te leggen. 

Verlaging van de snelheid leidt niet enkel tot veiliger en vlotter verkeer op de E40, maar zorgt bovendien voor lagere fijnstof-, NOx- en CO2-uitstoot en draagt zo bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Nederland verlaagde bijvoorbeeld daarom vorig jaar de maximumsnelheid op al haar autowegen naar 100 km/u. Een snelheidsverlaging betekent tenslotte ook een gezonder leefmilieu en minder minder geluidsoverlast voor omwonenden.

90/70 km/u tussen Drongen en Merelbeke
GMF en Ademruimte vragen dat  AWV de snelheidsverlaging niet enkel doorvoert ter hoogte tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem, maar  een snelheidsverlaging over de gehele E40 in regio Gent. Wij willen tussen Drongen (vanaf het industriezone Drongen I) en Merelbeke een maximumsnelheid van 90 km per uur en 70 km/uur voor vrachtwagens. Een uniforme verkeersstroom aan lagere snelheid  maakt de vele in- en uitvoegbewegingen over dit hele traject veiliger. Op dit traject zijn er niet minder dan 5 in- en uitritcomplexen: Merelbeke, E17, Expo-Pégoudlaan, parking Drongen, Drongen). Kleinere snelheidsverschillen tussen doorgaand en invoegend verkeer zorgen voor minder slalommen en dus meer reactietijd bij filevorming. Een algemene snelheidsbeperking op een transittraject doorheen stedelijk gebied en met vele in- en uitritten is zowel in België als internationaal geen uitzondering. Voorbeelden zijn de ring rond Antwerpen (100 km/u), de E19 ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde (90/70 km/u) (foto onder) en ook de aansluitende E17 in Gentbrugge (ook 90 km/u). 

Bij invoering van een snelheidsverlaging op het 22 km lange traject tussen Merelbeke en Drongen is het maximale ‘tijdverlies’ beperkt tot 4 minuten (traject van 22 km = 11 min aan 120 km/u, = 15 min aan 90 km/u en = 19 min aan 70 km/u). Bovendien zal een veiligere verkeerssituatie minder aanleiding geven tot ongevallen en aldus resulteren in tijdwinst. 


De E19 ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde (90/70 km/u)

Stad Gent doet mee, toch? 
Stad Gent toonde in haar bestuursakkoord  de wil om de impact van de autosnelwegen op haar grondgebied te milderen. Op pagina 34 lezen we: “Wat betreft de snelheid op de E17, de E40 en de R4 ijveren we bij de Vlaamse overheid om die te verlagen naar 90 km/u.”  We rekenen er dus op  dat Stad Gent haar beloftes in het bestuursakkoord nakomt en dus alles in het werk stelt voor een lagere snelheid op de autosnelwegen op het volledige grondgebied van Gent. 

Uitbreiden naar andere autosnelwegen
Naast deze gevraagde snelheidsverlaging op de E40 is een snelheidsverlaging (90/70) ook zinvol en aan de orde op de R4 en E17. Op het viaduct van Gentbrugge geldt al een snelheidsregime van 90 km/u.

Verder lijkt het belangrijk om de snelheidsregimes van de primaire wegen die aansluiten op deze snelwegen ook af te stemmen op de voorgestelde snelheidsverlaging. 

Naast een snelheidsverlaging wil GMF dat AWV nog een aantal zaken opneemt in haar project ‘optimalisatie E40’. Al onze suggesties en vragen vind je terug in onze brief naar cel MER.

Ondertekenende organisaties 

Gents MilieuFront 

Ademruimte (www.ademruimte.gent)

Voor Ademruimte ondertekenen volgende organisaties:

 • Viadukaduk – contact   Hans Verbeeck

 • Natuurpunt Damvallei Destelbergen – Hugo Vinck

 • Comité Rozemarijn – Josiane Tytens 

 • Leefbaar Baarle – Wim Vancauwenberghe

 • Leefbaar Drongen – Agnes Verspreet

 • overlegplatform Zwijnaarde – Peter Provenier 

 • ‘Voor een beter Gent’ – Dirk Coopman en Griet Cnudde

 • Geen2deR17 – Magali Devos

 • Natuurpunt Gent – Iris De Caluwé

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X