• Wij zijn GMF

    Guy, organisator en duizendpoot

    Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

30 km/u in volledige Gentse binnenstad: nieuw mobiliteitsplan komt op gang

11 maart 2015 at 10:24am

Na de al bij al nog beperkte opschudding eind vorig jaar bij de voorstelling van het nieuwe Mobiliteitsplan, is het op 22 april zover. Dan wordt een eerste grote en belangrijke maatregel van het nieuwe mobiliteitsbeleid ingevoerd. In hele gebied binnen de stadsring R40 geldt dan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op enkele grote verkeersassen is de nieuwe maatregel niet van toepassing: Nieuwewandeling, Opgeëistenlaan, Blaisantvest en de R40 zelf. Ook op de op- en afritten van de fly-over (B401) aan het Zuidpark blijft 50 de regel: op de Rooseveltlaan, Callierlaan en Zuidparklaan.

Als GMF doen we een vreugdedansje nu deze eerste mijlpaal van het nieuwe Mobiliteitsplan eraan komt. Een zone-30 maakt wijken en straten stukken veiliger en rustiger. Een lagere maximumsnelheid zorgt ook voor minder luchtvervuiling. Niets dan voordelen, geen wonder dus dat we al jaren vragende partij zijn voor dergelijke maatregelen.

Controleren van grote zone-30 kan moeilijk worden

We vragen ons wel af hoe het stadsbestuur mooie theorie in de praktijk zal handhaven. Nieuwe regels invoeren is nog relatief eenvoudig, ze afdwingen bij mensen die jarenlang iets anders gewend zijn: dat wordt een zware klus voor de politie. Controles kosten tijd en inzet van manschappen. Zal daarvoor voldoende budget beschikbaar zijn de komende maanden? Zeker nu zowel de gemeentelijke als hogere overheidsniveaus op alles zoveel mogelijk willen besparen.

Kijk bijvoorbeeld naar het huidige voetgangersgebied: er gaat geen dag voorbij of tientallen automobilisten ‘vergissen’ zich en nemen de kortste weg via de Korenmarkt of ander verkeersvrij plein. Dat kan je probleemloos doen of er moet toevallig al eens een combi of fietsende agent passeren.

Straten knippen: simpel en goedkoop

Gelukkig kan je als aanvulling op een zone-30 nog een efficiënte maatregel invoeren om het autoverkeer af te remmen en wijken veiliger te maken. GMF is ook al lang vragende partij voor het ‘knippen’ van straten. Gelukkig besteedt het nieuwe Mobiliteitsplan ook daar aandacht aan. Opnieuw een straffe maatregel als ze ingevoerd wordt en dan is er alvast geen handhavingsprobleem. Geen politiewerk nodig, geen budgettaire discussies tijdens de gemeenteraad. Wij zeggen: komaan Gent!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X