• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Gentse gemeenteraad keurt zone 30 voor binnenstad goed

24 maart 2015 at 7:36am

Autobestuurders die vanaf 22 april van de binnenring (R40) de Gentse binnenstad inrijden, mogen iets minder hard de gaspedaal indrukken. Op twee grote gewestwegen na, voert de stad Gent een algemene zone 30 in. Dat heeft meerderheid tegen oppositie beslist op de gemeenteraad.

In de binnenstad wordt elke straat zone 30, met uitzondering van de woonerven en de voetgangerszone en met uitzondering van de N430 (Nieuwe Wandeling, Contributiestraat, Begijnhoflaan, Opgeëistenlaan, Blaisantvest), de N422 (Franklin Rooseveltlaan), de Callierlaan en de Zuidparklaan tussen de binnenring en de Gentse Zuid.

“Een zone 30 leidt in verblijfsgebied doorgaans tot een verhoogde, objectieve en subjectieve verkeersveiligheid, een afname van lawaaihinder, verbetering van oversteekbaarheid en minder sluipverkeer”, motiveerde het stadsbestuur. Ook werd de bestaande zone 30 in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan globaal genomen positief geëvalueerd.

Oppositie vroeg uitstel

Oppositiepartijen N-VA en CD&V vroegen om het punt uit te stellen. “Verkeersveiligheid is een belangrijke aangelegenheid voor CD&V”, begon fractieleider Veli Yüksel. “We steunen elk initiatief om het verkeer veiliger te maken, elke verkeersdode en -veiligheid is er één te veel.” Toch merkte Yüksel op dat het invoeren van een zone 30 één van de speerpunten is van het openbaar onderzoek voor het Mobiliteitsplan, dat nog tot begin april loopt.

Naast het wachten op de resultaten van het openbaar onderzoek, vroeg N-VA ook nog uitstel om een evaluatiedocument van de bestaande zone 30 te bespreken. Siegfried Bracke verduidelijkte dat er niet ten gronde wordt tegengestemd, maar wegens de twee procedure-elementen. Ook Vlaams Belang hekelde de gang van zaken. “Dit is een gebrek aan respect voor de Gentenaars aan wie u een openbaar onderzoek voorlegt, die participatie verliep ook al niet van een leien dakje”, klonk het.

De Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) antwoordde dat het Mobiliteitsplan een geheel van bestaande maatregelen, lopende initiatieven, beslist beleid en een “pak maatregelen die nog moeten komen”.

Bron: Belga/Deredactie.be

De oppositie deed wat ze moest doen en de meerderheid deed dat gelukkig ook. GMF is blij dat deze eerste mijlpaal van het nieuwe Mobiliteitsplan werkelijkheid wordt. We vragen ons wel af hoe het zit met de handhaving van de nieuwe regels. Daar heb je in de gewenningsfase heel wat politiemankracht en -voertuigen voor nodig. Zal de stad Gent hiervoor voldoende budget kunnen vrijmaken nu ze net zoals andere steden en overheidsniveau’s fors wil besparen? Lees ook ons vorige artikel over de invoering van de zone 30.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X