• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Aanpassingen circulatieplan logisch maar bijkomende maatregelen voor fietsers nodig

2 september 2016 at 9:14am

Het nieuwe circulatieplan treedt in april 2017 in werking. Het moet – samen met het overkoepelende Mobiliteitsplan – de mobiliteit in Gent stevig verbeteren. De stad Gent is van plan om in vijf wijken het circulatieplan aan te passen. De aanpassingen in circulatie voor het Rabot zijn deze week voorgesteld. De presentatie over de aanpassingen en de nieuwe toestand op kaart vind je hier en hier.

De Wondelgembrug blijft tweerichtingsverkeer. Verwacht wordt dat de Elyzeese Velden wel heel wat nieuw verkeer te verwerken zal krijgen.

Gents MilieuFront (GMF) vindt het logisch dat het circulatieplan aangepast wordt als dat verkeerstechnisch nodig is om ongewenste neveneffecten te voorkomen of lokale verkeersproblemen op te lossen. Het is niet de eerste aanpassing en het zal ook niet de laatste zijn. “Zolang de principes van het mobiliteits-en circulatieplan (weren van doorgaand verkeer, Gent onderverdeeld in sectoren) overeind blijven, vinden we aanpassingen op straatniveau aanvaardbaar”, aldus  GMF-woordvoerder Steven Geirnaert. Hieronder enkele opmerkingen omtrent de aanpassingen in het Rabot.

Fietsers op sommige plaatsen in verdrukking

– De Wondelgemstraat is en blijft een drukke doorgangsstraat met veel parkeerplaatsen en bestemmingsverkeer. In deze drukke straat moeten fietsers dus dagelijks hun plaats opeisen. “GMF vraagt dat als compensatie de parkeerplaatsen verdwijnen”, zegt Geirnaert.  “Zo ontstaat er plaats voor een fietspad of tenminste fietssuggestiestroken. Een andere suggestie is om van de Wondelgemstraat een fietsstraat te maken.”

– De Wondelgembrug blijft een straat met tweerichtingsverkeer. De brug is eigenlijk te smal om zowel auto’s, fietsers als voetgangers veilig een plaats te geven (zie Google Street View). “Deze aanpassing is dus een stap terug. De enige echte oplossing bij tweerichtingsverkeer is een bijkomende fietsbrug langs de Wondelgembrug.”

– De Elyzeese Velden zal het grootste deel van het inkomend verkeer richting stadscentrum verwerken. De Elyzeese Velden is breed en heeft een comfortabel fietspad. Maar eens de Elyzeese Velden aansluit op de Bargiekaai verdwijnt het fietspad stadinwaarts volledig vanaf de garage Honda Mahy. GMF heeft in het verleden al zelf fietpaden geschilderd om dit probleem aan te kaarten. “In 2013 stond de Bargiekaai nog op onze lijst van ontbrekende fietspaden”, zegt Geirnaert. “De hoogste tijd dus om op de Bargiekaai een fietspad aan te leggen, vóór de invoering van het circulatieplan.”

– Verder moet er ook de nodige aandacht zijn voor de oversteekbaarheid van de Elyzeese Velden voor buurtbewoners, de Steinerschool en de vele woonboten aan de oevers van de Coupure.

– Het is ook mogelijk om een fietsbrug aan te leggen in het verlengde van de Ijskelderstraat over het verbindingskanaal. Zo krijg je een mooie verbinding tussen de Ijskelderstraat en de Magnoliastraat.

De wijk Rabot is een sector of lob waar wel doorgaand verkeer wordt toegelaten. Verkeer komende uit de blauwe lob (uit de Van Wittenberghestraat – vooral komende van de Michielsparking) mag de blauwe lob verlaten via het Rabot (en de Wondelgemstraat). Verkeer stadinwaarts mag door de Noordstraat de blauwe lob in. “Het lobbensysteem wordt in deze sector dus min of meer uitgehold”, besluit Geirnaert.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X