• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Fietsgebruik stijgt met 25% op 4 jaar

11 mei 2017 at 8:24am

Deze ochtend, op 11 mei 2017, organiseerde Gents Milieufront al voor de vierde keer een simultaantelling van fietspendelaars. Tussen 7u00 en 9u00 werden alle fietsers geteld die het gebied binnen de stadsring inreden. We telden 11.355 fietsers, dat zijn er 940 of  9% meer dan vorig jaar en zelfs 2.283 of 25% dan de eerste telling in 2014.

We telden op 38 verschillende kruispunten met 42 vrijwilligers. Deze kaart geeft een overzicht van alle telpunten. In totaal zijn er 46 kruispunten, maar we kozen voor de meest belangrijke zodat we er kunnen van uitgaan dat we vrijwel alle fietsers geteld hebben. We telden in dezelfde week en in vergelijkbare weersomstandigheden als de voorbije drie jaar.

Conclusies
Met deze telling wil GMF duidelijk cijfermateriaal opbouwen dat de evolutie en de relatieve spreiding van de fietspendelaars naar Gent documenteert. Na drie jaar stellen we vast dat het aantal fietsers met 25% gegroeid is. De eerste telling sinds de invoering van het circulatieplan toont een groei van 9% op één jaar.

We zien dat meer dan de helft de stad binnen rijdt via slechts 7 kruispunten. In afnemende volgorde zijn dat: Dampoortrotonde, Groendreef, Keizerparkbrug, Forelstraat en Heuvelpoort, Bijlokekaai en Sint-Lievenspoort.

Daar zitten enkele veilige routes tussen, maar ook enkele gevaarlijke autoroutes waar geregeld ongevallen gebeuren. Voor GMF is het duidelijk dat fietsveilige alternatieven (onderdoorgangen of bruggen) dringend nodig zijn, maar ook dat veel autoluwe routes vandaag nog onvoldoende bekend zijn, omdat bewegwijzering ontbreekt. Verder waarschuwde GMF er dit najaar al voor dat de R40 geen stadsmuur mag worden (zie hier voor meer informatie). Er wordt vandaag de dag op de R40 nog altijd te veel nagedacht in functie van doorstroming van autoverkeer. Oversteekbaarheid en veiligheid van fietsers (en voetgangers) komt vaak op de tweede plaats. We stellen langere wachttijden vast aan verschillende oversteekplaatsen.

Wat willen we?
GMF wil dat de wegbeheerders investeren in infrastructuurwerken die een vlotter en veiliger fietsverkeer mogelijk maken, en dat ze daar de nodige budgetten voor vrijmaken. Op alle plekken waar je de R40 kan kruisen via een onderdoorgang of fietsbrug, merken we de voorbije jaren een forse groei. Fietsers uit Mariakerke, Wondelgem, Gentbrugge, Merelbeke en Zwijnaarde kunnen de R40 veilig kruisen. Fietsers uit Evergem, Oostakker, St-Amandsberg, Ledeberg, Zwijnaarde, Merelbeke, St-Denijs-Westrem en Drongen moeten het stellen met een gelijkgrondse kruising waar ze het drukke autoverkeer moeten kruisen. De werken aan Dampoort en Heuvelpoort moeten voorzien in ongelijkgrondse kruisingen voor fietsers.

De fietsbruggen en -onderdoorgangen moeten ook een vlotte aansluiting krijgen met het centrum en het ‘hinterland’, zodat ze ten volle kunnen benut worden. De Isabellakaai beschikt over een mooie onderdoorgang, maar fietsers vanuit Ledeberg kunnen die niet gebruiken omdat een fietsbrug over de Schelde ontbreekt.

Alle kruispunten waar veel fietsers passeren of in de toekomst te verwachten zijn, dienen uitgerust te worden met voldoende ruime opstelstroken aan de lichten en brede fietspaden. De situatie aan het pas heringerichte kruispunt Bijlokehof-Martelaarslaan is een fietsstad onwaardig omdat het vandaag al de fietsstroom niet kan slikken, laat staan de gewenste groei aan kan.

Op korte termijn wil GMF dat het stadsbestuur een veilig en comfortabel fietsnetwerk bewegwijzert naar alle deelgemeenten en buurgemeenten, dat niet langs de grote steenwegen loopt maar wel parallel eraan, door rustige straten. Dergelijk netwerk kan op korte termijn gerealiseerd worden, omdat het gebruik kan maken van bestaande wegen en infrastructuur. Alleen de wegwijzers zijn nodig om te starten.

Wat is de wetenschappelijke waarde van deze cijfers?
Deze telling is niet meer en niet minder dan een momentopname, en dus niet zomaar statistisch ‘valabel’. Belangrijke factoren zoals weersgesteldheid, dag van de week, de blokperiode,… hebben een belangrijke invloed op het totaal aantal fietsers. Toch kunnen we die factoren (groten)deels neutraliseren, omdat we jaarlijks telkens omstreeks dezelfde periode tellen op een zelfde dag in de week, tijdens dezelfde week van het jaar. De factor ‘weersomstandigheden’ kan dankzij de permanente telpunten van de stad (enigszins) verrekend worden. Dit jaar hadden we gelukkig een heel vergelijkbare situatie als de vorige drie jaar, met zonnig, droog weer.

De volledige telgegevens vind je hier. 

Knipsel

 

Knipsel1

Knipsel2

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X