• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Fietsgebruik naar Gent blijft vierde jaar op rij stijgen

17 mei 2018 at 8:52am

RECHTZETTING: Fietsgebruik stijgt met 10% ipv 12%

(gisteren hadden we verkeerdelijk gecommuniceerd dat het fietsgebruik met 12% was gestegen. Door een fout in onze dataverwerking hadden we 250 fietsers teveel geteld. We telden 12462 ipv 12712 fietsers. Onze excuses. Het onderstaande persbericht werd aangepast met de juiste cijfers)

Stijging met 10% tov vorig jaar – Stijging met 37% over vier jaar

Deze ochtend, op 17 mei 2018, organiseerde Gents Milieufront al voor de vierde keer een simultaantelling van fietspendelaars. Tussen 7u00 en 9u00 werden alle fietsers geteld die het gebied binnen de stadsring inreden. We telden 12.462 fietsers, dat zijn er 1107 of 12% meer dan vorig jaar en zelfs 3390 of 37% meer dan de eerste telling in 2014.

We telden op 39 verschillende kruispunten met 52 vrijwilligers. Deze kaart geeft een overzicht van alle telpunten en het aantal inkomende fietsers. In deze tabel vind je al de data van de verschillende telpunten. In totaal zijn er 46 kruispunten op de R40. Invalswegen met bijna geen fietsverkeer werden niet geteld. Op belangrijke kruispunten werd zowel het in- als uitgaande verkeer geteld. We telden in dezelfde week en in vergelijkbare weersomstandigheden als de voorbije vier jaar.

Conclusies

Met deze telling wil GMF duidelijk cijfermateriaal opbouwen dat de evolutie en de relatieve spreiding van de fietspendelaars naar Gent documenteert. Met een groei van 37% over vier jaar en een groei van 10% sinds vorig jaar zien we dat de positieve trend van toenemend fietsverkeer zich resoluut verder zet.

Knipsel

 

Hoewel dit mooie groeicijfers zijn doorheen de jaren, is Gents MilieuFront is ervan overtuigd dat er nog een enorm potentieel kandidaat fietsers onbenut blijft. Het gaat om automobilisten die nu de route naar de stad alleen kennen vanuit het voorruit-perspectief dat zicht geeft op onveilige en lawaaierige steenwegen maar blind blijft voor de parallelroutes met fietsonderdoorgangen. Hoeveel inwoners van Melle en Heusden weten dat hun kinderen zonder één rood licht te hoeven kruisen, in de Gentse kuip kunnen geraken?

 

De stad moet – zeker met zicht op de volgende legislatuur- volop inzetten op bijkomende en gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en nog meer conflictvrije kruispunten.
Fietsers uit Mariakerke, Wondelgem, Gentbrugge, Merelbeke en Zwijnaarde kunnen de R40 veilig kruisen. Fietsers uit Evergem, Oostakker, St-Amandsberg, Ledeberg, Zwijnaarde, Merelbeke, St-Denijs-Westrem en Drongen moeten het stellen met een gelijkgrondse kruising waar ze het drukke autoverkeer moeten kruisen.

Daarnaast moet ook maar eens eindelijk werk gemaakt worden van een functioneel en bewegwijzerd fietsroutenetwerk. Het is teleurstellend dat een simpele bewegwijzering van een stedelijk functioneel fietsroutenetwerk de normaalste zaak is in landen als Duitsland, Zwitserland en Nederland, maar in Gent niet van de grond komt. Zo’n functioneel fietsroutenetwerk was nochtans één van de beloftes in het huidige bestuursakkoord.

Qua fietsinfrastructuur zijn er nog een aantal grote en veelbelovende projecten (vb onderdoorgang Malem, brug over de Schelde naar Ledeberg,…) gepland, maar het blijft soms lang wachten vooraleer ze gerealiseerd zijn. Het op de lange baan schuiven van de fietsersbrug over de Watersportbaan is ook een jammere zaak want zo gaan de andere fietsvoorzieningen op het traject Gent Sint-Pieters – Malem – Mariakerke – Wondelgem lange tijd onderbenut blijven. We kijken wel reikhalzend uit naar de opening van de Parkbosbruggen en hopen dat er werk gemaakt zal worden van een aansluitende bewegwijzerde veilige fietsroute van en naar het centrum van Gent.

Nog enkele opvallende vaststellingen:
– We zien dat meer dan de helft de stad binnenrijdt via slechts 6 kruispunten. In afnemende volgorde zijn dat: de Dampoort, Groendreef, Keizerparkbrug, Forelstraat, Bijlokekaai en Heuvelpoort.
– Dampoort: meer dan 2100 fietsers komen via de Dampoort de stad binnen beide kanten van de rotonde samengeteld). Een groei met meer dan 500 fietsers op één jaar tijd! Bij de heraanleg van de Dampoort en de Heuvelpoort moet ook onderzocht worden dat fietsers zo vlot en veilig mogelijk van en naar de stad kunnen komen.
– Bijlokehof: oversteektijd R40 voor dwarsend fietsverkeer is veel te kort tijdens de spits. Soms kunnen niet alle staduitwaartse fietsers in een keer doorrijden. We vragen een aanpassing van het lichtregime en een verruiming van de opstelstrook.

Wat is de wetenschappelijke waarde van deze cijfers?

Deze telling is niet meer en niet minder dan een momentopname, en dus niet zomaar statistisch ‘valabel’. Belangrijke factoren zoals weersgesteldheid, dag van de week, de blokperiode,… hebben een belangrijke invloed op het totaal aantal fietsers. Toch kunnen we die factoren (groten)deels neutraliseren, omdat we jaarlijks telkens omstreeks dezelfde periode tellen op een zelfde dag in de week, tijdens dezelfde week van het jaar. De factor ‘weersomstandigheden’ kan dankzij de permanente telpunten van de stad (enigszins) verrekend worden. Ook in 2018 jaar hadden we gelukkig droog weer en dus een vergelijkbare situatie als de vorige vier jaar, met zonnig, droog weer.

 

 

 

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X