• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Speedgun Gents MilieuFront: 8 op 10 wagens te snel op Muide-Meulestede

18 oktober 2017 at 12:00pm

Gents MilieuFront leent gratis een speedgun uit aan bewonersgroepen. Een bewonersgroep in de Muide ging er een week mee aan de slag. 8 op de 10 wagens reed te snel. Onderstaand hun volledige persbericht

 

De voorbije week hielden bewoners van de wijk Muide-Meulestede hun eigen flitsmarathon. 1.506 voertuigen werden gecontroleerd, waarvan 1.204 te snel reden, of net geen 80%. Dat leverde een (fictief) boetebedrag op van 64.782 EUR. Tijdens de flitsmarathon van de Gentse politie op de Wiedauwkaai, Drongensesteenweg en R4 vorige donderdag werd slechts 3% van de wagens geflitst.

De actie van de bewoners kadert in het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede-Morgen waarbinnen een werkgroep zich buigt over het thema ‘mobiliteit’. In januari van dit jaar hadden 27 bewoners al eens het verkeer in de wijk in kaart gebracht, waaruit bleek dat bepaalde delen van de wijk kreunen onder het doorgaand verkeer.

“Andere delen van de wijk hadden minder last van sluipverkeer, maar vooral van overdreven snelheid. Met deze nieuwe actie wilden we dat probleem goed in kaart brengen,” zegt buurtbewoner Lieven Van Holle.

De bewonersgroep leende de speedgun van het Gents Milieufront en stelde zich gedurende 5 dagen op in verschillende straten in de wijk en op verschillende momenten van de dag. Lieven Van Holle: “We hebben met 12 vrijwilligers in totaal 9u snelheidsmetingen gehouden op de Meulesteedsesteenweg, de Voorhavenlaan, in de Londenstraat, de Muidepoort en op het stukje van Dok-Noord tussen Muidebrug en de R40. We hebben ons gefocust op de spitsuren en op de uren later op de avond, omdat iedereen in de wijk de indruk heeft dat er op die momenten het hardst wordt gereden.”

75 km/u in Zone 30

En dat bleek ook. Alle straten waar er door de bewoners werd gemeten, liggen binnen de Zone 30. Slechts 20% van de gemeten voertuigen hield zich aan die maximumsnelheid. De gemiddelde snelheid lag rond 38 km/u. Algemeen wordt aangenomen dat de toegelaten snelheid ongeveer moet overeenkomen met de V85. Dat is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet wordt overschreden. Bij de snelheidsmeting op Muide-Meulestede lag de V85 op maar liefst 46 km/u.

Enkele cijfers:

TOTAAL GEMETEN VOERTUIGEN

AANTAL

1.506

/9u

GEM. SNELHEID

37,96

km/u

V50

36,00

km/u

V85

46,00

km/u

#OVERTREDINGEN

1.204

79,95%

#POT.BOETES

747

49,60%

TOTAAL BOETEBEDRAG

64.782

EUR

“Om het aantal potentiële boetes te berekenen, hebben we rekening gehouden met een marge van 6 km/u. Pas vanaf een gemeten snelheid van 37 km/u, hebben we de chauffeur een fictieve boete uitgeschreven. Zelfs met die marge reed nog steeds 50% te snel en hebben we nog 50 chauffeurs geflitst die meer dan 50 km/u reden. Bij een echte politiecontrole zouden die dus hun rijbewijs mogen inleveren. Het record lag op 75 km/u, gemeten bij 1 voertuig op Dok-Noord”, becijfert Jan Moesen, een van de gelegenheidsflitsers. 

Nood aan snelheidsremmers en controle

Uit de resultaten van de flitsmarathon blijkt ook dat snelheidsremmers hun effect hebben. Op de Meulesteedsesteenweg liggen er verschillende asverschuivingen en verkeersplateaus. Daar ligt de snelheid opmerkelijk lager dan bijvoorbeeld in de Voorhavenlaan of Dok-Noord, waar op de rechte stukken hoge snelheden worden gehaald.

Aan de schoolpoort van basisschool Victor Carpentier op de Meulesteedsesteenweg wordt gemiddeld 33 km/u gereden. Voor de deur van Frituur Meulestede in dezelfde straat wordt er gemiddeld 35 km/u gereden. Beide hebben snelheidsremmers voor de deur. Lieven Van Holle: “Die snelheidsremmers hebben dus duidelijk effect. Wat niet wegneemt dat er daar ook nog snelheidsduivels worden geflitst aan snelheden boven de 50 km/u. Dat kan omdat die snelheidsremmers zo zijn uitgevoerd dat de bussen van De Lijn er niet teveel hinder van zouden ondervinden. Aan de schoolpoort rijden nog altijd 2 op 3 wagens te snel en is er een auto voorbijgereden aan 56 km/u. Dat is eigenlijk crimineel.”

In de straten zonder snelheidsremmers wordt er opmerkelijk sneller gereden, met hallucinante snelheden tot boven de 70 km/u. In de ochtendspits lag de V85 op Dok-Noord op 54 km/u, in de Voorhavenlaan op 55 km/u. Op Dok-Noord reed op 1 voertuig na iedereen te snel; op de Voorhavenlaan hield slechts 11% zich aan de Zone 30.

VOORHAVENLAAN 7u30 – 8u30

 

DOK-NOORD 7u30 – 8u30

AANTAL

111

/u

 

AANTAL

164

/u

GEM. SNELHEID

44,65

km/u

 

GEM. SNELHEID

46,30

km/u

V50

45,00

km/u

 

V50

45,00

km/u

V85

55,00

km/u

 

V85

54,00

km/u

#OVERTREDINGEN

99

89,19%

 

#OVERTREDINGEN

163

99,39%

#POT.BOETES

85

76,58%

 

#POT.BOETES

145

88,41%

BOETEBEDRAG

€ 9.612,00

   

BOETEBEDRAG

€ 15.339,00

 

“Tijdens de spits worden de Voorhavenlaan, Londenstraat en Dok-Noord gebruikt als snelle sluipweg wanneer er file staat op de Port Arthurlaan, in de Muidepoort en aan de Voormuide. Op dat moment probeert men duidelijk wat tijd in te halen door goed op het gaspedaal te duwen. Die straten hebben dringend snelheidsremmers nodig en ook de politie zou wat meer prioriteit mogen geven aan het snelheidsprobleem op de Muide,” besluit Van Holle.

De bewonersgroep maakt vandaag de resultaten van het snelheidsonderzoek over aan de burgemeester en aan schepen van mobiliteit Filip Watteeuw, in de hoop dat het stadsbestuur maatregelen neemt.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X