• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Bijna helft van de fietsers vindt geen plek aan het station Gent Sint-Pieters

26 februari 2015 at 9:42am

Enkele medewerkers van Gents Milieufront (GMF) telden op 7 oktober 2012 alle gestalde fietsen aan het Gentse Sint-Pietersstation. In totaal werden 9743 stuks geregistreerd. In 2010 deed GMF ook al een telling: toen stonden er 7983 fietsen aan het station. “De voorziene capaciteit voor de nieuwe fietsenstalling in het zogeheten ‘station van de 21ste eeuw’ is 10.000 plaatsen en nu al bijna volledig opgebruikt”, klinkt het bij Steven Geirnaert van GMF. “En dat terwijl de officiële opening nog niet eens heeft plaatsgevonden.”

Op dit moment zijn er 4895 gratis en 618 betalende stalplaatsen aan het station (zie tabel onderstaand). Dat betekent dat er voor 4400 fietsen, dus bijna de helft, geen plaats is. Volgens de gangbare normen is een fietsenstalling volzet als 80% van de plaatsen bezet zijn. Boven dat percentage stijgt het risico op foutgeparkeerde fietsen aanzienlijk, die hinderlijk zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden.

Het resultaat van die overbezetting zien we elke dag op het Koningin Maria-Hendrikaplein en omgeving. Op sommige dagen lijkt het daar op een slagveld, zeker bij slecht weer. “Voor elke beschikbare stalplaats zijn er nu bijna twee fietsen”, zegt Geirnaert. “ De huidige chaos zorgt ervoor er minder mensen met de fiets naar het station willen komen, en zet de deur open voor vandalisme en fietsdiefstal.” Dat leidt volgens GMF dan weer tot meer autogebruik en dus meer van de beruchte Gentse files. De combinatie fiets en openbaar vervoer is nochtans een cruciale schakel in een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Op maandag 29 oktober opent aan de voorkant van het station een deel van de nieuwe fietsparking, waardoor er 1700 plaatsen bijkomen. GMF is blij dat fietsers eindelijk nieuwe stallingen krijgen. Jammer genoeg is dat maar een deel van de oplossing. Er zijn meer dan 4000 nieuwe plaatsen nodig om de huidige fietsen een plaats te geven. Alleen al aan de voorkant van het Koningin Maria-Hendrikaplein zijn er meer dan 2000 plaatsen tekort. De 1700 nieuwe plaatsen zijn broodnodig, maar ruimschoots onvoldoende om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.

Verder herinnert GMF eraan dat er vorig jaar nog sprake was van 2000 fietsstallingen. Deze zijn dus nu al verminderd tot 1700. GMF hoopt dat dit geen voorbode is om het aantal fietsenstallingen nog meer in te krimpen. De volledige fietsenstalling (10.000 plaatsen) zal overigens pas binnen 8 jaar klaar zijn. Zolang kan de fietser niet meer wachten. “En dat terwijl de megalomane autoparking al jaren open is en er in het verleden al een tijdelijke autoparking is gebouwd“, aldus Geirnaert. “Voor de fietsers blijft het dus aanmodderen, bij regenweer vaak zelfs letterlijk.”

Er wordt de komende jaren bijna een verdubbeling voorzien voor het aantal treinreizigers dat gebruik maakt van het Sint-Pietersstation. De meeste politieke partijen willen ook dat meer mensen de auto laten staan en de fiets gebruiken voor woon/werkverkeer. Dan moet er ook voldoende aandacht zijn voor de fietsinfrastructuur. Het is onvermijdelijk dat de capaciteit aan fietsenstallingen serieus moet uitbreiden. De voorziene 10.000 fietsenstallingen lossen de problemen niet op. Er moeten op termijn minstens 20.000 plaatsen beschikbaar zijn

Volgens GMF zijn er voldoende mogelijkheden, als er maar voldoende politieke wil is. De projectverantwoordelijken moeten bekijken waar ruimte is voor de noodzakelijke uitbreiding , liefst zo dicht mogelijk bij de sporen. “Binnen een duurzaam mobiliteitsbeleid is het not done dat er wordt geïnvesteerd in een grote en luxueuze parking voor automobilisten, inclusief oprit vanaf de R4“, besluit Geirnaert. “ Terwijl fietsers niet eens de garantie krijgen dat ze hun fiets veilig kunnen achterlaten zonder risico op vandalisme of diefstal. ”

 

Fietsentelling Gent St-Pieters 7/10/2012 11-12u

           
             
             
   

fietsen

 

stallingen

overbevolking

fietsen/stalling

Boudewijnstraat

 

344

 

115

229

3,0

Fabiolalaan

 

185

 

165

20

1,1

Smidsestraat

 

188

 

65

123

2,9

Astridlaan + Citadelpark

 

1407

 

570

837

2,5

Clementinalaan – infopunt

 

962

 

339

623

2,8

Hendrikaplein – centraal

 

2572

 

440

2132

5,8

Hendrika – café parti

 

134

 

55

79

2,4

Sint-Denijslaan

 

3503

 

3146

357

1,1

Totaal gratis

 

9295

 

4895

4400

1,9

             

Betalende stalling

 

448

 

618

-170

0,7

             

Totaal gratis + betalend

 

9743

 

5513

4230

1,8

             
 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X