• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

1845 fietsen aan Gent Sint-Pieters noodgedwongen verkeerd gestald

6 december 2017 at 9:07am

 Nooit eerder zo veel fietsen aan Gent Sint-Pieters

Enkele medewerkers van Gents Milieufront (GMF) telden op zaterdag 2 december alle gestalde fietsen aan het Gentse Sint-Pietersstation. In totaal telden ze 11.364 fietsen in en rond het station. De laatste fietstelling door GMF dateert van  zaterdag 5 december 2015. Toen stonden er 10.227 fietsen in de stationsbuurt. Dit is een stijging van 11% op 2 jaar tijd. In totaal zijn er 9.519 gratis fietsenstallingen beschikbaar. Voor 1.845 fietsen was er dus geen stalling beschikbaar. Dat is te weinig om alle fietsen een degelijke staanplaats te voorzien, zo concludeert GMF. En natuurlijk veel te weinig om de verwachte stijging aan fietsers en pendelaars op te vangen. Het gebrek aan degelijke stallingen is een would be fietsstad onwaardig en staat in schril contrast met de ambitie die de stad uitdraagt. 
 
Hoe is de situatie tijdens de week? GMF telde de fietsen eveneens op dinsdag 5 december. Toen stonden er 8.413 fietsen. Tijdens de week zijn er dus 19% minder fietsen dan in het weekend. Ook op een weekdag is de capaciteit dus bijna verzadigd. Alleen in de minder gekende stalling achter de bouwwerf aan de Fabiolalaan was er tijdens de week nog ruimschoots plaats. Zie grafiek onder.  
 
Volgens de gangbare normen is een fietsenstalling volzet als 80% van de plaatsen bezet zijn. Boven dat percentage stijgt het risico op foutgeparkeerde fietsen aanzienlijk. Die kunnen dan hinderlijk zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers en slechtzienden. Een mooi voorbeeld hiervoor is het Maria-Hendrikaplein. Deze staat telkens volgepropt met fietsen tegen het einde van de week.  Het eerste onderdeel van het stationsproject dat af was, was de autoparking. Voor de voltooiing van de 13.500 voorziene fietsenstallingen zouden we volgens het plan moeten wachten tot 2023, wat volgens GMF onaanvaardbaar is. GMF wil dat er op elk moment in de werfperiode voldoende fietsenstallingen beschikbaar zijn. Zo kan bvb. een deel van de autoparking omgezet worden tot fietsenstallingen.  
 
De stelling dat er in de overdekte fietsenparking voldoende plek aanwezig is, is duidelijk niet meer van toepassing. Er werden op 2 december maar liefst 311 fietsen meer geteld dan er stallingen beschikbaar zijn. Niet abnormaal dat hier een overrompeling is aangezien de andere fietsstallingen niet overdekt, noch beveiligd zijn. Ook opmerkelijk is dat de fietsstallingen achter het Virginie Lovelinggebouw (Koningin Fabiolalaan) nauwelijks of niet gebruikt worden. Dringend tijd dus om een degelijke bewegwijzering te maken om de pendelaars aan te geven dat ook daar fietsenstallingen ter beschikking zijn. Bovendien verdwijnt de fietsenstalling aan het Mathildeplein voor de werken aan het station (wellicht in 2018), wat het tekort aan stallingen nog nijpender maakt. 
 
De chaos zorgt ervoor dat minder mensen met de fiets naar het station willen komen, en zet de deur open voor vandalisme en fietsdiefstal. Dat leidt volgens GMF dan weer tot meer autogebruik en dus meer van de beruchte Gentse files. De combinatie fiets en openbaar vervoer is nochtans een cruciale schakel in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Als het de Stad Gent en NMBS menens is met hun beleid dat inzet op het promoten van een duurzamer, veiliger en klimaatvriendelijker  vervoer, namelijk trein en fiets, dan moeten er voldoende veilige en verlichte stallingen zijn voor wie per fiets naar het station wil komen en de trein wil nemen. 
 
GMF eiste eerder al, in het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, 15.000 fietsenstallingen tegen 2019. De telling van afgelopen weekend bevestigt nogmaals de groei van het aantal fietsgebruikers in Gent en de nood voor een duurzamer fietsinfrastructuur in én rond het station. Het goede nieuws is dus dat meer reizigers dan ooit tevoren met de fiets naar het station komen – het record aller tijden (aller GMF-tellingen) is opnieuw gesneuveld.
 
Een voorbeeld voor Gent en het station is Utrecht. Utrecht is een stad van gelijkaardige grootte met een groot station. Daar werd een ondergrondse fietsparking gebouwd met 12.500 plaatsen. Bovendien wordt de parking professioneel beheerd zodat er minder weesfietsen zijn en bijna geen diefstal. Op elk van de drie verdiepingen is een medewerker aanwezig, iedereen die parkeert moet zich aanmelden met een chip-kaart, de eerste dag parkeren is gratis (vanaf de tweede dag betaal je € 1,25) en alle fietsrekken zijn uitgerust met sensors zodat je makkelijk de vrije plaatsen kan vinden. Meer info hier
 
Klik hier om een kaart te zien met de telzones van GMF.
 
 

Gegevens fietsen(stallen)telling 2/12/2017:

(Alle cijfers exclusief de 624 betalende fietsenstallingen)

Zones Fietsen Stallingen
Maria-Hendrikaplein 1548 475
Nis Clementinalaan 703 412
Koningin Astridlaan 868 500
Koningin Elisabethlaan 167 15
Smidsestraat 94 45
Koning Albertlaan 36 10
‘T Putje 148 55
Kon. Boudewijnstraat 112 110
Kon. Fabiolalaan 91 1086
Overdekte fietspark. 4448 4137
Kon. Mathildeplein 3152 2809
TOTAAL 11364 9481
 

 evolutie aantal fietsen en stallingen

 projectie fietsen 2030

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X