• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Één derde van de fietsen in woonwijken staat langer dan 7 dagen stil

4 mei 2018 at 9:53am

GMF deed in april 2018 een onderzoek naar weesfietsen in de stad. Een weesfiets is een fiets die op een openbaar terrein gestald staat en door zijn oorspronkelijke eigenaar is acht

ergelaten zonder dat die de bedoeling heeft deze ooit nog op te halen en te gaan gebruiken. Deze fietsen reduceren de capaciteit van fietsenstallingen.
Rond stations en in overdekte parkeerplaatsen worden stallingen respectievelijk beheerd door Apcoa en door de stad (De Fietsambassade Gent). Door de grote toevloed aan fietsen worden de weesfietsen af en toe gelabeld en verwijderd. Grote fietsenstallingen worden in functie hiervan sterk gemonitord. Voor de kleinere stallingen (5-20 plaatsen), doorheen de stad verspreid, is dit nauwelijks het geval, tenzij er werken zijn en de stalling moet worden verwijderd.

Naamloos2

Gents MilieuFront monitorde in april hoeveel fietsen er in een stalling stonden en welke fietsen langer dan een week onaangeroerd bleven. Het grootste aantal weesfietsen was terug te vinden in de stallingen van een woonwijk. Daar bleef maar liefst één derde van de fietsen langer dan een week staan. De tweede plaats gaat naar de studentenbuurt, waar 23% van de fietsen langer dan 7 dagen bleef staan. In het centrum van de stad waren er opmerkelijk weinig weesfietsen: slechts 3%!

GMF onderzocht naast het aantal weesfietsen ook de verzadigingsgraad van de stallingen. Die ligt over het algemeen hoog. In de studentenbuurt zijn er bijna dubbel zoveel fietsenrekken nodig (190% verzadiging) als het huidige aantal: voor elke plaats waren er gemiddeld 2 fietsen. Voor sommige stallingen liep dit soms op tot 3 fietsen voor 1 plaats. In de woonbuurt was de verzadiging 107%, wat eveneens neerkomt op meer fietsen dan plaatsen. In het centrum was wel voldoende plaats beschikbaar, met een bezetting van gemiddeld 83%. 

Naamloos

We kunnen uit dit onderzoek alvast twee conclusies trekken. De belangrijkste conclusie is dat de woonwijk het meeste weesfietsen in zijn stallingen heeft staan. Ligt dit aan het feit dat bewoners hun fietsen hier stallen en dan voor een lange tijd niet gebruiken? Of is er hier gewoon minder controle dan in studentenbuurten of het centrum? Een tweede, minder baanbrekende conclusie is dat er veel te veel fietsen zijn voor het beschikbare aantal stallingen, zeker in de studentenbuurt.

Gents MilieuFront ijvert dus aan de ene kant voor een uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, vooral in de studentenbuurt; en anderzijds voor meer controle op alle weesfietsen in de fietsenstallingen verspreid over hele stad. Zeker de woonwijken verdienen hierbij extra aandacht. De Fietsambassade Gent, beheerder van de stallingen, krijgt dit jaar al een deel van het begrotingsoverschot om extra te kunnen inzetten op het weesfietsenbeleid. Daarbovenop zouden ze volgens Gents MilieuFront nog meer versterkt moeten worden om deze extra uitdaging  aan te gaan. 

Onze methode: tellen met zegels
Zowel in een woonbuurt (Bloemekeswijk), de studentenbuurt als in het centrum werden 10 stallingen onderzocht. Bij elke stalling werd het aantal beschikbare plaatsen en het aantal fietsen op dat moment geteld. Ook werd elke fiets voorzien van een zegel. Als de eigenaar zijn fiets uit het rek nam, werd de zegel verbroken. Een week na het aanbrengen van de zegel werd geteld hoeveel fietsen onaangeroerd bleven en waarvan het zegel dus niet verbroken was. Alle gegevens van deze telling vind je hier.

 

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X