• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Gents MilieuFront voert actie voor propere lucht – stofmaskers op 17 standbeelden

7 oktober 2018 at 8:47am

In Gent voorzagen vrijwilligers van Gents MilieuFront 17 iconische Gentse standbeelden van stofmaskers (met aan hun nek een bord met #laatmenietstikken). 

De actie kadert in een nationale campagne waarbij onder meer in Brussel, Mechelen, Leuven en Gent mondmaskers bij standbeelden werden aangebracht. Ondanks het feit dat Gent beter scoort dan Antwerpen in de CurieuzeNeuzen Vlaanderen -campagne is de luchtkwaliteit op veel plaatsen in Gent nog altijd slecht.

Parallel aan de actie van Gents MilieuFront stonden levende standbeelden van Greenpeace Gent vandaag aan het kruispunt van Dampoort om hun boodschap aan de Gentenaren te vertellen en duidelijk te maken richting politici.

Het nieuwe Vlaamse luchtbeleidsplan stelt voorop dat stadscentra ‘versneld emissiearm moeten zijn tegen 2030’. De stad Gent plant in 2020 de invoering van een lage-emissiezone (LEZ). Volgens het Vlaams luchtbeleidsplan is de huidige lage emissiezone (LEZ) onvoldoende om de middellange termijndoelstellingen voor NO2 te behalen.
Gents MilieuFront wil dat de volgende bestuursploeg, die de invoering van een lage-emissiezone plant tegen 1 januari 2020, vanaf dag één samen met de Vlaamse overheid stappen onderneemt om diesel- en benzinewagens te bannen. Het lijkt Gents MilieuFront onlogisch om in 2020 een lage-emissiezone in te voeren waarvan we nu al weten dat die op basis van het Vlaams luchtbeleidsplan achterhaald is.
Een bijkomende mogelijkheid is om het gebied van de LEZ (nu het gebied binnen de R40) uit te breiden naar een gebied binnen de R4 (zoals GMF eerder vroeg).

Het plan stelt ook het volgende voorop: ‘Binnen de verstedelijkte gebieden van Antwerpen en Gent hebben de duurzame modi een aandeel van minstens 50 %’. Het Gents circulatieplan zal dus op zijn minst nog uitgediept en verbreed moeten worden tot buiten de R40. Zonder bijkomende maatregelen krijgen we het aandeel van het wagengebruik en de luchtvervuiling niet naar beneden.

Gents MilieuFront vraagt ook dat de stad en de Vlaamse overheid bij hun beleid extra aandacht hebben voor die plaatsen in de stad waar de lucht nog het slechtst is.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbiedt om bij slechte luchtkwaliteit (en indien er andere verwarming beschikbaar is) met hout te verwarmen. Gent zou ook iets soortgelijks kunnen invoeren. Het is een heel sterk signaal, los van het feit of het op dit moment afdwingbaar is of niet.

Mobiliteitsmaatregelen waar in kader van luchtkwaliteit onmiddellijk werk moet van gemaakt worden, zijn onder andere:

Onze volledige analyse over Vlaams Luchtbeleidsplan lees je op onze website.

Op maandag 8/10 zal GMF de borden en stofmaskers weer zelf verwijderen.

 

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X