• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Coca-Cola breidt maar uit zonder structurele oplossing mobiliteit

12 augustus 2019 at 7:07am

Coca-Cola heeft toestemming gekregen om haar capaciteit met 15% uit te breiden. In Zwijnaarde heeft zich ook een ander bedrijf gevestigd, Soliver, dat bijkomend verkeer door woonwijken zal sturen. Gents MilieuFront wil de economische groei in het zuiden van Gent geen halt toeroepen maar vraagt er eerst wordt gezorgd voor een degelijke ontsluiting voor alle verkeersmodi. Pas daarna kan er overwogen worden om nog bijkomende nijverheid toe te laten.

Het zogenaamde “Coca Cola Project Sky” kreeg op 1 augustus 2019 de goedkeuring van de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een vergunning waarin wordt gesteld dat Coca-Cola 50 miljoen liter/jaar meer zal produceren (een verhoging met iets meer dan 15%).
Qua mobiliteit vermeldt de beslissing: “Gezien de ligging van het bedrijf nabij de R4 en de E17/E40 is een goede ontsluiting en bereikbaarheid gegarandeerd en blijft de impact op de mobiliteit beperkt.”
Nochtans is de mobiliteit van/naar o.a. Coca-Cola een doorn in het oog van de omwonenden. Zwijnaarde en de buurt van Coca-Cola kreunen onder het zwaar vervoer. De Gestichtstraat, een woonstraat die dienst doet als op- en afrit van de R4, stond in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied vermeld als een straat die afgesloten zou worden voor verkeer. Al het zwaar verkeer van Coca-Cola dendert nu door die straat. In deze woonstraat (met fietssuggestiestroken) is er een ingang van een school. De bewoners van de Gestichtstraat verwoorden het als volgt: “Het is wachten op een dodelijk ongeval met een kind, voor er eindelijk in actie zal worden geschoten.”
Ook in 2018 kondigde Coca-Cola al een uitbreiding van haar productie aan.

luchtfoto
Nochtans zijn Stad Gent, de Vlaamse Overheid en Coca-Cola al jaren aan het palaveren over een rechtstreeks aantakking van het bedrijf op de R4. Ondanks alle vroegere beloftes is er nog niets gerealiseerd en lijkt iedereen de hete aardappel door te spelen. Niemand wil betalen om de weg aan te leggen en dus te investeren in verkeersveiligheid. Over de allang beloofde rechtstreekse aantakking (de zgn. Coca-Cola weg) wordt in de toegekende vergunning niets vermeld. De ± 15% extra vrachtwagens zullen dus via de Gestichtstraat (en deels ook via Zwijnaarde) rijden.

Ook ten zuiden van de Ringvaart gebeurt hetzelfde. Begin juli kreeg het bedrijf Soliver, dat veiligheidsglas voor de automobielsector produceert, de toelating van de deputatie om er te produceren. De ontsluiting van de site gebeurt nog altijd via woonwijken in Zwijnaarde terwijl er al jaren een rechtstreekse ontsluiting via de R4 wordt beloofd.

De hele mobiliteit ten zuiden van Gent is en blijft problematisch. In de zuidelijke mozaïek komt de ene grote uitbreiding na de andere (het Eiland, Technologiepark, The Loop, Ghelamco site,…), zonder dat er structurele oplossingen om het vervoer in goede banen te leiden die de uitbreiding meebrengen, en zonder grootschalige investeringen om het vervoerssysteem te verduurzamen. Meer over de mobiliteit ten zuiden van Gent vind je op de website van Gents MilieuFront.

Gents MilieuFront erkent het belang van de industrie en economische ontwikkeling ten zuiden van Gent, maar vraagt dat de overheden (stad, provincie en gewest) rekening houden met de bewoners en de principes van duurzame ontwikkeling. Al te lang hebben bedrijven ongeremd kunnen uitbreiden. Op zich is één uitbreiding niet problematisch. Maar in deze regio met verzadigd verkeer en een gebrekkige infrastructuur qua ontsluiting en duurzame mobiliteit moet dit situatie stoppen.
Het verbaast ons ook dat de deputatie zomaar deze vergunningen goedkeurt zonder rekening te houden met de omgevingsfactoren van ontsluiting. Zowel bij Coca-Cola als bij Soliver is de motivatie van de deputatie (en van de stedenbouwkundige administratie bij de provincie) zeer vreemd en zelfs onvolledig/foutief. Bizar is ook dat Stad Gent geen advies gaf bij de uitbreidingsplannen en omgevingsaanvraag van Coca-Cola.

Gents MilieuFront en de bewoners van Zwijnaarde vragen dat er snel een rechtstreekse ontsluiting komt naar de R4 voor Coca-Cola en de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinso/Domo) en Zwijnaarde III (Klaartestraat). Deze ontsluiting werd al in 2007 aangekondigd als deelprojecten van de R4-Zuid verlenging van Zwijnaarde naar Merelbeke. Sinds april 2014 is de R4-Zuid geopend, maar de ontsluiting naar de bedrijven is nog altijd niet gerealiseerd. Gents MilieuFront vraagt ook dat de overheden en het bedrijfsleven inzetten op meer openbaar vervoer en het massaal aanmoedigen van fietsen naar de grote onderwijs-, zorg- en tewerkstelling sites in het zuiden van Gent (UZ, omgeving Ghelamco, Axxes business park in Merelbeke, de 5 bedrijventerreinen in Zwijnaarde, Don Bosco + De Deyne-site, AZ Maria Middelares, maar ook The Loop en omgeving).

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X