• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Milieubeweging, bewoners en een school steunen voorstel UGent voor duurzaam verkeer op Technologiepark

27 november 2019 at 1:53pm

Zwijnaarde is de kennispoort van Gent. Wetenschap wordt er op hoog niveau bedreven, wat leidt tot ondernemerschap en tewerkstelling. Het potentieel voor meer onderwijs, onderzoek en economische activiteit is op deze locatie zeer groot. Met de huidige mobiliteitsafwikkeling loopt het echter mis. De verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers en de bereikbaarheid staan onder druk. Het alsmaar toenemende verkeer schaadt de leefbaarheid en de gezondheid, zowel in de omliggende woonwijken als in de omgeving van de vele onderwijsinstellingen en bedrijven. Bij ongewijzigd beleid loopt het verkeer vast, met bovendien nefaste gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidshinder. Om de groeipool van universiteit, onderzoeksinstellingen en bedrijven te verzoenen met leefbaarheid en gezondheid, zijn er duurzame mobiliteitsoplossingen en gerichte investeringen nodig. 

De Universiteit heeft in het voorbije jaar een ambitieus en alomvattend mobiliteitsplan voor het Technologiepark ontwikkeld. Dit plan zal de mobiliteitsknoop op de N60 effectief aanpakken. Het plan bestaat uit het volledig scheiden van het fietsverkeer, openbaar vervoer en het autoverkeer lang de N60 tussen De Sterre en de Tramstraat via de aanleg van een parallelle fietsersbrug (Magnelbrug) over de R4/E40 + een aansluitende fietstunnel onder de ovonde en een vrije bedding voor het openbaar vervoer vanaf de Sterre tot aan de Tramstraat, en een snelle tramverbinding naar het station Gent-Sint-Pieters.

Er was veel discussie over de mobiliteit op en rond het Technologiepark. De verschillende standpunten werden overbrugd en de betrokken partijen staan samen achter het voorstel van de UGent. De interne verkeersafwikkeling van het Technologiepark zal geoptimaliseerd worden en de verschillende partijen vragen investeringen van Vlaamse Overheid in duurzame en veilige mobiliteit. 

Overlegplatform Zwijnaarde, Don Bosco Zwijnaarde, de Fietsersbond en het Gents Milieu Front vragen:

  1. de aanleg en de uitbreiding van een fiets- en voetgangersinfrastructuur in de ruime omgeving van het Technologiepark en de onderwijs- en werklocaties er om heen, die voor zwakke weggebruikers veel verkeersveiliger moet worden dan wat er nu bestaat en bijgevolg aanmoedigt om te wandelen en vooral te fietsen van/naar de scholen, de universiteitscampus en de bedrijven,
  2. een stipter en comfortabeler aanbod van De Lijn naar de scholen, de campus en de werkplekken, waardoor het openbaar vervoer een reëel alternatief wordt voor de verplaatsingen met de wagen, 
  3. een fundamenteel gewijzigde houding bij alle deelnemers aan het verkeer op en rond de N60 en R4 in Zwijnaarde, die op vrij korte termijn moet resulteren in het significant terug dringen van het aandeel van de autoverplaatsingen tijdens de spitsuren. 

Om toe te laten dat het voorstel van de UGent stedenbouwkundig kan gerealiseerd worden, dient de stad Gent het ruimtelijke plan aan te passen, waaraan nog gewerkt wordt (met name het voorontwerp-RUP nr. 148).

Infoavond in Zwijnaarde
Om de plannen voor het Technologiepark toe te lichten organiseert het Overlegplatform Zwijnaarde een informatieavond in de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31, Zwijnaarde.
De infoavond gaat door op maandag 2 december 2019, om 20u stipt. Vrije toegang vanaf 19u. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X