• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

GMF is puur engagement

15 februari 2020 at 8:32am

We hebben afgesproken met vrijwilligster en bestuurslid Eva Van Eenoo na een bijeenkomst van de raad van bestuur (RvB) van GMF. Het is al donker buiten en nu staat haar nog een interview te wachten. We vragen ons dan ook af of de potentiële GMF-vrijwilliger lange uren moet kloppen.

‘Haha, ik heb niet het gevoel dat er bij GMF iets ‘moet’. GMF is puur engagement, het vreet mijn tijd niet op. Over je engagement heb je zelf controle, ook de tijd die je erin stopt.’

Je komt net van een vergadering van de raad van bestuur. Wat gebeurt daar precies?
‘De RvB wordt verkozen op de algemene vergadering en bestaat momenteel uit acht leden. We beslissen over een boel zaken die bij elke vzw in orde moeten zijn: begroting, financiële zaken, de strategie. Ik houd me vooral bezig met personeelszaken, zoals een deel van de loonadministratie, de arbeidscontracten in orde brengen, formulieren in orde brengen als bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld in zwangerschapsverlof gaat. Het is een grote verantwoordelijkheid, want het gaat tenslotte over mensen hun job. Er is veel administratie en die moet in orde zijn. We willen een goede werkgever zijn en een goede omkadering aanbieden. Als je meer dan zes mensen tewerkstelt moet je goede omstandigheden creëren, dat heeft niets met milieu te maken. Ik hoop dat de RvB goed aanspreekbaar is voor het personeel. In de toekomst wil ik wel meer tijd vrijmaken om inhoudelijker te werken bij de beleidswerkgroep.’

Wat doet die beleidswerkgroep?
‘Die werkt vooral rond inhoudelijke thema’s en probeert op het beleid te wegen. We dienen bezwaarschriften in, of we volgen bepaalde dossiers op, zoals de geplande weefstrook tussen Merelbeke en Zwijnaarde. We gaan in overleg met schepenen, er komt dus wat lobbywerk bij kijken. Elke actie die door de activiteitenwerkgroep van GMF ondernomen wordt, heeft ook een inhoudelijke poot. Daar zorgt de beleidswerkgroep voor.’

Hoe ben je bij GMF terechtgekomen?
‘Zoals velen droeg ik als tiener de gekende greenpeace t-shirts, maar de echte bewustwording dat je ook iets kan doen is er gekomen door de personen die ik ontmoette tijdens mijn studies. Eén van mijn eerste jobs was bij JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), toen kwam het besef dat dat soort werk me wel ligt. Er was geen plan, het is allemaal along the way gekomen. In 2012 ben ik dan een eerste keer bij de RvB van GMF terechtgekomen. Daar ben ik mee gestopt toen ik zwanger werd en het toch wat lastig werd om te combineren met kleine kinderen. Ik heb toen tijdskrediet genomen en ben twee jaar voorzitter en persverantwoordelijke van de Gentse afdeling van de Fietsersbond geweest. De Fietsersbond heeft toen veel samengewerkt met GMF, het zijn verenigingen die elkaar versterken. Dat was onrechtstreeks mijn actiefste periode bij het GMF. Het hoogtepunt was de fietstocht om het circulatieplan te steunen, in 2017. We gingen al blij zijn met 250 mensen, maar het werden er meer dan 1000, een groot succes. Ik werd toen gevraagd als woordvoerder, dat was een hele eer want er waren veel mensen en verenigingen bij betrokken. Ik geloof dat we toen de perceptie rond het circulatieplan hebben kunnen keren.’

Is mobiliteit een van je favoriete thema’s?
‘Ik ben in meer geïnteresseerd, maar bij ruimtelijke planning en mobiliteit heb ik het gevoel dat ik over enige kennis beschik. 15 jaar na het behalen van mijn diploma geschiedenis ben ik aan de UGent Stedenbouw en Ruimtelijke Planning gaan studeren. Ik doctoreer nu aan de VUB, ik ben vooral bezig met de manier waarop de inrichting van de openbare ruimte onze mobiliteit beïnvloedt.’

En? Hoe vertaal je dat naar de situatie in Gent?
‘Gent heeft het beste parkeerplan van Vlaanderen, maar het kan nog beter. We moeten de gratis bewonersvergunning in vraag durven stellen. Er zijn nu meer bewonersvergunningen dan parkeerplaatsen. In Nederlandse steden kom je op een wachtlijst terecht als je een bewonersvergunning aanvraagt. Zoiets kan natuurlijk niet direct worden ingevoerd bij ons, maar we moeten ons wel afvragen of het huidige parkeerbeleid haalbaar blijft in de toekomst. Het is ook niet de bedoeling dat er mensen uit de boot vallen. We moeten een draagvlak behouden bij elke maatregel over duurzaamheid. Gezonde voeding, renovatie, zonnepanelen: het is soms een privilege. Ik vind het persoonlijk belangrijk om een sociale reflex te behouden. Dat is volgens mij dé uitdaging voor de milieubeweging.’

Ligt daar nog een taak te wachten voor GMF?
‘Ik vind dat we iets moeten doen met de armoedebewegingen, we moeten aan hetzelfde zeel trekken. Maar we moeten vooral ook blijven doen wat we doen, er zit enorm veel dynamiek in GMF.’

Dit stuk werd geschreven door Karel Lauwers voor Frontaal (editie winter 2019), het magazine van Gents MilieuFront. Wil je ook 4x per jaar inspirerende en kritische Frontaal-artikels lezen op papier of digitaal? Word nu lid van GMF en geniet van Frontaal en tal van andere fijne voordelen!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X