• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Gents MilieuFront wil verkeer op mensenmaat in Gentbrugge

19 november 2020 at 2:59pm

GMF organiseerde voor de wijk Sint-Amandsberg en Zwijnaarde al een interactief proces met wijkcomités om samen een ideaalbeeld voor wijkverkeersplannen naar voor te schuiven. Ook voor Gentbrugge hebben we een kort maar krachtig traject georganiseerd. De vele ideeën werden samengebracht ter voorbereiding van de scenario’s die de stad momenteel voorbereidt.

Het centrale uitgangspunt van deze oefening was opnieuw hetzelfde als in de andere wijken: hoe zien onze straten in Gentbrugge eruit als we ook ruimte voorzien voor ontmoeting, vergroening, verkoeling, spel-elementen, … De straat is publiek domein en er zijn wel meer uitdagingen in onze wijken dan alleen mobiliteit. Laten we de wijkmobiliteitsplannen aangrijpen om op een andere manier naar onze straten te kijken.

We schuiven vier hoofdprincipes naar voor:

  • De straat als verblijfsruimte: Door onderbenutte parkings in de buurt in te zetten voor de buurt krijgen we meer ruimte op de straat. Doordat het ziekenhuis ‘s avonds geen actieve functie meer heeft, komen hier veel parkeerplaatsen vrij die ingezet kunnen worden voor de buurt.

  • Fietsstraten in Gentbrugge: Heel wat straten zijn vandaag al te smal voor automobilisten om fietsers op een wettelijke manier voorbij te steken. We maken fietszones in Gentbrugge. Een fietsstraat wordt de norm, de rest is uitzondering.

  • Sluipverkeer ontmoedigen: DE vraag voor Gentbrugge is hoe we het sluipverkeer ontmoedigen. 

  • Leefkwaliteit voor iedereen betekent dat we een evenwicht zoeken tussen de leefkwaliteit van de bewoner die bezorgd is over de vervuilende auto’s maar ook de leefbaarheid van het handelsapparaat. 

Omwille van de Covid-maatregelen werden de werksessies op een iets andere manier aangepakt. Er werd met GMF-leden van Gentbrugge een online traject opgezet. Daarnaast hebben we ook met een aantal handelaars rond het Gentbruggeplein samengezeten.

In onze geïllustreerde infobundel vinden jullie de verzamelde inzichten.

Over de meeste voorstellen bestaat er een brede consensus in de werksessies. Voor de handelaars is bereikbaarheid uiteraard een aandachtspunt. Maar de belangen en bezorgdheden liggen niet zo ver van elkaar. De handelaars willen vooral dat de parkeerplaatsen die in de nabijheid van hun zaken zijn, ingezet kunnen worden voor hun klanten. Met een doordacht parkeerregime kunnen veel bekommernissen verholpen worden. Lokaal winkelen is iets wat we willen stimuleren. Uiteraard liefst zo veel mogelijk met de fiets, maar voor de minder mobielen moet dit ook mogelijk zijn met de wagen. Om de discussie wat concreter te maken, willen we een beter zicht op de modal split van het cliënteel: van waar komen ze, en welk vervoersmiddel gebruiken ze? Bij een aantal handelsaken in Gentbrugge gaan we aan de hand van tellingen informatie verzamelen over de herkomst van de klanten van handelaars.  

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X