• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Verkeersplannen gaan mobiliteit in Dampoort en Gentbrugge aanpakken

23 november 2020 at 10:58am

Op maandag 23/11 stelde Gent haar verkeersplan voor Gentbrugge/Dampoort voor. GMF is blij met deze stap in de goede richting. 
Een eerste snelle blik op de scenario’s leert ons vooral dat de stad naar de bewoners en de inspraakmomenten heeft geluisterd. De knelpunten en opgaves die worden gedetecteerd sluiten nauw aan bij de inzichten die voortkwamen uit onze oefeningen. Ook heel wat ingrepen zullen een positief effect hebben op de leefkwaliteit in de wijken. Laten we hierover in gesprek gaan!

De komende dagen gaan we samen met vrijwilligers uit Dampoort en Gentbrugge dieper in de plannen duiken om de scenario’s grondig te analyseren. Hoe verwachten we dat het verkeer zal verschuiven? Hebben alle ingrepen genoeg impact? Zal het sluipverkeer opgelost zijn? Voldoen de ingrepen in de scenario’s aan de verwachtingen?

Door deze analyse hopen we ons inhoudelijk steentje te kunnen bijdrage aan de gesprekstafels. We zullen argumenten en onderbouwing aanleveren zodat onze leden en alle geïnteresseerden met kennis van zaken aan tafel aanschuiven. Via deze weg willen wij ook iedereen oproepen om in gesprek te gaan. Ben je het nu eens of oneens met bepaalde ingrepen? Laat het weten en ga in gesprek!

Enkele inhoudelijk puntjes willen we vandaag toch al meegeven. De scenario’s lijken goed doordacht en bestudeerd, er wordt duidelijk rekening gehouden met mogelijke afwikkelingen op andere straten. De stad vertrekt van heel wat juiste knelpunten die doorheen het participatietraject naar boven kwamen.

Op zich vinden we het interessant dat de stad vanuit de knelpunten vertrekt. Anderzijds worden de winsten voor de bewoners te weinig benadrukt. De scenario’s zijn opgebouwd vanuit de focus op het autoverkeer en vormen hierdoor het gespreksonderwerp. Als we het autoverkeer als varianten beschouwen zal de discussie uiteraard over de auto gaan. Dit gaat lijnrecht in tegen de oefeningen die wij met vrijwilligers, buurtcomités en handelaars deden. Laten we starten vanuit leefkwaliteit, ontmoeting, vergroening,… Laten we de scenario’s opbouwen vanuit het perspectief van de voetganger en de fietser. Heel wat maatregelen hebben uiteraard ook voor hen positieve effecten, laten we deze tonen en op die manier de winsten verbeelden. We stellen daarom voor aan de stad dat ze in hun finale scenario starten vanuit de voetganger en de fietser en dat ze het autoverkeer zich hieraan aanpast.

Gents MilieuFront verwelkomt het plan en de verschillende scenario’s sowieso. Ook de maatregelen om sluipverkeer te weren en bepaalde poorten te knippen (bv Gentbruggebrug en onderdoorgang Forelstraat) vinden we een goede zaak. De voorgestelde maatregelen zullen de leefbaarheid en woonkwalititeit in de wijken verhogen.

Gents MilieuFront kijkt uit naar de reacties en discussies. Reageren op de website van de stad Gent kan tot 13 december. 

Het plan Gents MilieuFront voor de wijk vind je op onze website 

Het volledige voorstel van de stad vind je hier

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X