• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Complex Project Viaduct Gentbrugge: zeer complex, zeer belangrijk

28 maart 2024 at 10:57am

De alternatievenonderzoeksnota rond het Complex Project Viaduct Gentbrugge is een werkelijk vuistdik boek. Dat schrikt de dossiervreters bij GMF gelukkig niet af. Met onze opmerkingen proberen we dit reusachtige project in de juiste richting te sturen.

Enorm potentieel

Het Complex Project Viaduct Gentbrugge (hierna: VIA) biedt een enorm potentieel om, ga er even voor zitten, de modal shift te bevorderen, koolstofvrij transport te realiseren, geluidsbelasting door vervoer te verminderen, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid sterk te verbeteren, open ruimte te vrijwaren en te herstellen, te ontharden en vergroenen, natuurlijke waterstructuren te versterken, woonbuurten, landschappen en groenstructuren te verbinden, en het natuurherstel en -behoud aanzienlijk te bevorderen. 

Wat is de échte prioriteit?

Al die zaken zijn ook opgenomen in de ambities en doelstellingen van het project, dat zijn oorsprong dankt aan de deplorabele staat van de brokkelbrug, maar ondertussen een enorm gebied omvat met onder meer de E17 en R4  – ontdek hier wat VIA precies is. En daar knelt ook het schoentje, want het is maar de vraag welke van die vele doelstellingen voorrang krijgen. Op dit moment lijkt het er nog te veel op dat VIA vooral draait rond de vlotte doorstroming van het wegverkeer waarbij men ook oog heeft voor andere ambities, terwijl het net omgekeerd moet zijn: VIA moet zorgen voor een betere leefkwaliteit van alle omwonenden (van Zwijnaarde tot Laarne) en een sterk natuurherstel, en de planners en ontwerpers moeten maar met oplossingen komen om binnen die onwrikbare doelstelling te zorgen voor vlot verkeer.

Reusachtig belang

In de nota die nu voorligt, worden enkele scenario’s opgesomd die men nu gaat onderzoeken. GMF stipt aan welke varianten we onaanvaardbaar vinden, en welke scenario’s we bijkomend onderzocht willen zien. Bekijk hier onze nota. We maken ook opmerkingen rond onder meer de gehanteerde verkeersmodellen, aandacht voor groenzorg en participatie. Want: VIA is een enorm project, moeilijk om te vatten en schijnbaar nog erg ver weg. Maar wel echt van reusachtig belang. Bij GMF gaan we VIA alvast nauwgezet blijven volgen!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X