• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

GMF lanceert ideeën voor Gent in 2030

20 juli 2015 at 12:31pm

In het voorjaar 2015 lanceerde stad Gent ‘Ruimte voor Gent’, een campagne waar Gentenaars hun visie op Gent in 2030 kunnen delen. GMF lanceert hiervoor een reeks voorstellen voor een ambitieuze visie voor de stad Gent. Voorstellen die de stad aangenamer, gezonder en duurzamer zullen maken. Kortom een stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is.

Ruimte als schaars goed

Een ruimtelijk structuurplan of structuurvisie is het instrument dat de krachtlijnen uitzet voor het gewenste ruimtelijk beleid van de stad, niet alleen op korte maar ook op lange termijn. Een structuurvisie moet antwoorden geven op
de vragen: Hoe willen we in de toekomst wonen, recreëren en werken? Op welke manier willen we ons dan verplaatsen? Hoeveel groen is er ten opzichte van de bebouwde ruimte?

De huidige structuurvisie van de stad Gent dateert al van 2003 en is dus aan vernieuwing toe. Nieuwe uitdagingen zijn bijvoorbeeld de klimaatverandering, de veranderende bevolkingssamenstelling en het besef dat we naar een duurzame stad moeten streven. ‘Ruimte voor Gent’ vraagt aan de burgers hoe zij wensen dat de stad evolueert richting 2030. In deze fase kan nog duchtig buiten de lijntjes gekleurd worden om het plan te sturen naar een ambitieuze visie voor de Stad Gent.

9 ideeën voor Gent in 2030

GMF lanceert 9 ideeën in het kader van ‘Ruimte voor Gent’.

1 Verloren ruimte, gevonden groen
2 Oude dorpscentra als ontmoetingsruimte
3 Stad als leverancier van grondstoffen
4 Ruimte voor korte keten landbouw
5 Iedere woning 12 m² privé-buitenruimte
6 Een groenblauwe stad, een gezonde stad
7 Autovije stad
8 Autostrades aan de rand van de stad
9 Levenslang flexibel wonen

Lees er alles over in ons dossier ‘Ruimte voor de Gentenaars’ of op de website van ‘Ruimte voor Gent’.

De start van een traject

GMF blijft de ontwikkeling van het nieuwe structuurplan opvolgen. We werken ook verder aan onze eigen voorstellen en zullen een aantal ervan nog dieper uitwerken op korte termijn. Hou onze website in de gaten voor een update!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X