• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Discussies over bouwproject in Brugse Poort wijzen op dieperliggend probleem

4 september 2015 at 1:24pm

In de Meibloemstraat in de Brugse Poort wil een bouwpromotor een appartementscomplex optrekken op de site waar vroeger de bowling van de Brugse Poort was gevestigd. De buurtbewoners zijn niet gelukkig met de komst van het nieuwe project. De buurtbewoners, gegroepeerd in FC De Buurt, zien het project duidelijk niet zitten. Ze vrezen dat de buurt, die nu al de hoogste woondichtheden van de stad Gent kent, nog drukker zal worden.

Er zijn veel kanten aan het verhaal. GMF probeert een aantal argumenten op een rij te zetten.

Gents MilieuFront is voorstander van inbreiding en verdichting. GMF vindt dat wie in de stad wil wonen, die kans ook moet krijgen. Daarom moet er geïnvesteerd kunnen worden in bijkomende woningen in de stad. De stad doet dat trouwens in tal van gerealiseerde en op til zijnde stadsontwikkelingsprojecten. De stad denkt ook na over de stad van de toekomst in haar participatietraject ‘Ruimte Voor Gent’. Gents MilieuFront denkt mee in dit participatietraject en heeft haar eerste ideeën al opgenomen in 11 punten in haar tijdschrift ‘Frontaal.

Het is correct dat de woondichtheden in de Brugse Poort hoog zijn, maar de situatie in heel wat grootstedelijke wijken in Europa met een nog hogere dichtheid toont aan dat dichtheid en leefbaarheid niet noodzakelijk tegenstrijdig zijn. De vraag naar meer groen in de stad is logisch en terecht, maar mag stadsontwikkeling niet in de weg staan. Slimme verdichting kan beide doelstellingen combineren. Meer groen betekent inderdaad meer leefbaarheid, maar we moeten vermijden dat het ontmoedigen van stadsontwikkeling leidt tot hogere vastgoedprijzen en gentrificatie, waardoor het wonen in de stad minder toegankelijk wordt voor gezinnen met lagere inkomens.

Anderzijds hebben de buurtbewoners een punt als ze vragen stellen bij hoe het dossier tot stand is gekomen, bij het gebrek aan dialoog en de manier waarop een private projectontwikkelaar werk zal maken van ‘betaalbare eengezinswoningen’.

De problematiek in de Brugse Poort illustreert een diepgaandere problematiek. De  stad moet soms toegeven dat ze (te) weinig instrumenten/mogelijkheden in handen heeft om de stad mee vorm te geven of om een project bij te sturen. Bovendien is de ongerustheid van de buurt niet helemaal onterecht. Bij een goed functionerende buurt moeten de aanwezige diensten in verhouding zijn met het woningaanbod. Waar blijven de nieuwe creches, scholen of plekken om te ondernemen (plekken die bij de tijdelijke invulling door de stad wel werden gestimuleerd op de site)? Of waarom kan er niet nagedacht worden over eperimentenele nieuwe vormen van wonen (zoals cohousing) in plaats van de klassiek appartementen? 

Dus samengevat zou in deze een gemengd project met wooneenheden (met sociale woningbouw) en meer buurtvoorzieningen een interessanter verhaal zijn. Zo kan men de wens om te werken aan een dichtere stad misschien beter koppelen aan de verzuchtingen van de bewoners? Zelfs het realiseren van een goed project op kavel-niveau impliceert nog geen goed project voor de wijk. Als men vanuit een stadsbreed perspectief kijkt zijn er op wijkniveau dikwijls andere behoeftes. Men dient dit stadsbreed perspectief als toets-steen te gebruiken om nieuwe projecten in dergelijke dichte wijken te beoordelen.

Misschien zijn er nog mogelijkheden vanuit de stad/buurt om samen met de ontwikkelaar nog een aantal zaken te veranderen.

Hopelijk brengt de oefening ‘Ruimte voor Gent’ en het nieuwe ‘Ruimtelijke Structuurplan Gent’, dat daaruit moet voortvloeien, wel een visie en meer mogelijkheden met zich mee.

Het oorspronkelijk advies van de Gecoro op dit dossier vind je hier
De eerste ideeën van Gents MilieuFront voor ruimte voor Gent vind je hier

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X