• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Ruimte voor Zooi

1 april 2016 at 8:02am

Gents MilieuFront zoekt samen met de werkgroep stadslandbouw Gent naar vernieuwende manieren om de voedselproductie dichter naar de stad en de consument te brengen. Een belangrijke doelstelling hierbij is het zichtbaar maken van korte-ketenlandbouw én de Gentenaars betrekken in een sociaal-ecologisch project.

Ruimte voor Gent
De concrete aanleiding hiervoor is de herziening van het ruimtelijk structuurplan Gent. Hoe Gent er uit zal zien in de toekomst wordt nu bepaald en we vinden het belangrijk dat er aandacht is voor andere beleidsdomeinen in dit plan. Hoe vertaal je bijvoorbeeld de lokale voedselstrategie van ‘Gent en Garde’ naar een ruimtelijk beleid?

Ruimte voor Zooi
Waarom zouden we inzetten op korte-ketenlandbouw? Dit zoeken we uit aan de hand van een eerste concrete test-case op ongebruikte gronden in Gentbrugge. Er wordt een stuk grond ter hoogte van ‘den draad’ (Oude Brusselseweg) verbouwd zodat we in het najaar alle ingrediënten voor Gentse Waterzooi kunnen oogsten. Dit willen we samen met geïnteresseerden en buurtbewoners verwezenlijken.

Hoe vertaalt zich dit dan naar een ruimtelijk structuurplan? We bekijken hoe een korte-ketendistributie in de stad er in de praktijk kan uitzien en wat er nodig is om dit te verankeren in een ruimtelijk beleid.

Doe mee!
Aanstaande zondag (10/04/2016) gaan we een eerste keer aan de slag. We gaan het veldje klaarmaken voor de start van de teelt en organiseren een infomoment over welk engagement je kan opnemen. We spreken af om 14u00 aan het Victoria Regiapark in Gentbrugge. 

Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden via deze link. Ook als je er zondag niet bij kan zijn, maar wel graag wil meewerken kan je dit via die link laten weten. Sowieso houden we alle GMF vrijwilligers op de hoogte van de voortgang van het project.  

Een stadslandbouwproject op het initiatief van het GMF in samenwerking met

Logo Stadslandbouw Gent

Gesteund door

gent klimaatstad2

In in co-creatie met onderstaande peers & partners:  

 Logo Oogstgoed Logo Groenten uit GentLogo Spilvarken 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X