• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

GMF vraagt een minder autogerichte Dampoort

21 september 2016 at 7:35am

De stad Gent organiseerde tot 20 september 2016 een deze linkover het toekomstige milieueffectenrapport (MER) voor de heraanleg van de Dampoort. 

Tijdens een infomoment op 4 juli 2016 schoof het stadsbestuur twee mogelijke scenario’s naar voren als oplossing voor de verkeersellende aan de Dampoort: een tunnel of een kruispunt met verkeerslichten. Naast een complete heraanleg van de verkeerssituatie komen er ook woningen en kantoren op de plaats van het oude pakjesstation. Op dit infomoment hoorden we ook dat de werken pas zullen starten als het station Gent­Sint­Pieters klaar is. Die timing is nu vastgelegd op 2026. Daarnaast wil het project meteen ook nieuwe stedelijke ruimte creëren. Zo worden de onderbenutte gronden nabij de Dampoort zoals de site van het voormalige pakjesstation een volwaardig nieuw stukje Gent met publieke ruimtes.

GMF erkent dat er grote noden zijn aan de infrastructuur in en rond de Dampoort. De MER-studie en toekomstige plannen zijn volgens ons echter nog te veel gericht op autoverkeer. Daarom vragen we om onderstaande alternatieven mee te rekenen: ­

1) Openbaar vervoer:­ de geplande tram­ en buslijnen zijn gerealiseerd.

2)­ Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd op dit deel van de R40, dus geen vrachtwagenverkeer dat richting haven moet of van de haven komt. Er bestaan voldoende alternatieve ontsluitingen voor de Gentse havenzone.

3)Geen fiscaal voordeel meer voor bedrijfswagens.

GMF heeft ook vragen bij de grootte van de parking en de geplande hoeveelheid kantoren. We vragen ook dat dit plan zich niet beperkt tot verkeerskundige ingrepen, maar dat ook het effect en maatregelen op de naburige wijken beter in kaart wordt gebracht. 

Het volledige bezwaarschrift vind je via deze link

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X