• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

GMF dient bezwaarschrift in tegen bouw appartement

9 maart 2018 at 2:06pm

Bostoen wil bouwen aan een nieuwbouw appartementsgebouw met 33 eenheden en een parkeerkelder in Apostelhuizen te Gent. Volgens het het nog goed te keuren RUP Groen is het bouwperceel, een verruigd bosje met hoge natuurwaarde, verboden te wijzigen en mag er dus niet gebouwd worden. Gents Milieufront verbaast zich er dan ook over dat voor het gebied, ondanks de opname in het RUP Groen, toch een bouwvergunning wordt verleend. Het bosje bevindt zich bovendien in een dichtbebouwde wijk met weinig publiek groen.

Daarom wil GMF dat de stad onderzoek doet naar het publiek groen in deze buurt, om na te gaan of de norm van 10m² groen per inwoner wordt gehaald. Indien dit in deze buurt niet het geval is, vraagt GMF om dit stukje om te zetten naar toegankelijk en publiek groen.

Mocht de groennorm toch gehaald worden en er wordt een bouwvergunning verleend, vindt Gents MilieuFront dat deze dan toch zeker conform de parkeernorm moet zijn, wat in de huidige vergunningsaanvraag niet het geval is. Stad Gent wenst in regel dat het aanbod beperkt wordt tot maximaal 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid. Voor dit project bekomen we dan een maximum van 19 parkeerplaatsen voor 33 appartementen. Het ontwerp voorziet echter 40 parkeerplaatsen en overschrijdt hiermee de richtlijn met het dubbele van de toegelaten aantal plaatsen. De dienst Mobiliteit staat dit project echter toch toe, iets waar Gents MilieuFront zich niet in kan vinden.

De ontwikkelaar zou er eerder toe moeten worden aangezet om autodeelplaatsen te creëren. Ook de gunstige ligging van het project tov belangrijke openbaar vervoersknooppunten (Zuid, Dampoort) is net een opportuniteit om autoluwer wonen te stimuleren. Dit project zal het autogebruik net in de hand werken.

Gents MilieuFront steunt dus op de eerste plaats het behoud van het bosje van Apostelhuizen in het RUP Groen. Zou er toch een bouwvergunning komen, vraagt het om de norm van 0,6 parkeerplaatsen per wooneenheid zeker te respecteren en autodeelstandplaatsen te realiseren.

Voor het volledige bezwaar klink hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X