• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

GMF dient bezwaar in tegen bouw appartementsgebouw en parking in Hoogstraat

18 mei 2018 at 11:37am

Paska Investment BVBA diende recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 6 woningen en 2 kantoren met 6 parkeerplaatsen in de Hoogstraat. Gents MilieuFront wil daar graag bezwaar tegen indienen. Het merkte op dat de stad Gent met het circulatieplan en de verhoogde parkeertarieven een modal shift nastreeft en dus een shift wil van privé vervoer naar andere vervoerswijzen. Bovendien kunnen we verwachten dat er netto nog steeds private parkeerplaatsen bijkomen.

Het perceel bevindt zich pal in het centrum en is zeer goed ontsloten door het openbaar vervoer. Het project bevindt zich ook op 350 meter stappen van de Sint-Michielsparking en op 190 meter stappen van parking Ramen. Vele centrumparkings staan tijdens de week deels leeg. Meer info zie hier: https://verkeerscentrumgent.waylay.io/dashboard

Bovendien is de Hoogstraat nu al een zeer drukke straat met ook een drukke buslijn en vele fietsers. Daarbovenop werd in het voorjaar van 2018 beslist dat de Hoogstraat opnieuw tweerichtingsverkeer wordt, waardoor de intensiteit van het autoverkeer op deze as weer zal stijgen. Elke bijkomende wagen brengt de fietsveiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer in het gedrang.

GMF wil dat het aanbod van private parkeerplaatsen wordt afgeremd. En dus dat de stad in dit project het aantal parkeerplaatsen (6) naar beneden bijstelt of volledig schrapt. GMF ook wil dat de stad kiest voor ontwikkelingen zonder parkeerplaatsen om verder de doelstellingen zoals omschreven in het mobiliteitsplan te bereiken.

Bekijk het bezwaarschrift hier 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X