• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Sint-Jacobs Autovrij!

29 maart 2019 at 3:09pm

Op zondag 31 maart organiseerde Gents Milieufront (GMF) al voor de derde maal een picknick met brood en spelen op een plein rond de Sint-Jacobskerk. GMF pleit er al langer voor om van de ruimte rond de kerk een autovrije ontmoetingsplek te maken, in het hart van de stad. Voor bewoners én bezoekers. Daarom zetten we – samen met de buurtwerking en lokale horeca – de schoonheid en gezelligheid van Sint-Jacobs de hele namiddag in de picture. Tegelijkertijd vierden we in een ruk ook de tweede verjaardag van het Gentse circulatieplan.

Twee jaar circulatieplan, tijd om de knips in te richten!

Nu het circulatieplan twee jaar oud is, lijkt het ons tijd om de vrijgekomen ruimte op de knips een definitieve invulling te geven. De knip aan de Ottogracht is een ideaal startpunt. We pleiten ervoor dat het Beverhoutplein en Bij Sint-Jacobs samen met het rondpunt tussen Ottogracht en Steendam heringericht wordt met een autovrij karakter. Dat is meer dan een halve hectare ruimte die vrijkomt voor ontmoetingsruimte in de stad en klimaatadaptatiemaatregelen.

plan sint jacobs

Ruimte voor ontmoeting en verkoeling

Niemand kan zich vandaag nog voorstellen dat de Graslei en het Emiel Braunplein vroeger dienst deden als parking, laat staan dat er mensen zijn die terug willen naar die tijd. Een heraanleg van de pleinen rond Sint-Jacobs in een toegankelijke (drempelloze) straatbedekking met aandacht voor voldoende groen, zitbankjes, fietsstallingen, en eventueel speeltuigen zou een aanzienlijke verfraaiing van dit stadsdeel betekenen. Met een mogelijkheid tot uitbreiding van de terrasjes zouden ook de vele horeca- en handelszaken in het sfeergebied er wel bij varen.  De kerk zelf kan hier een belangrijke rol spelen. Ze biedt al langer plaats voor culturele activiteiten met de Jacobus vzw. Samen met de aanleg van bomen op het plein errond, kan deze letterlijk een plek van verkoeling en rust worden in de binnenstad.

GMF Knipnick 2019 2 40

Klimaatadaptatie

Gents MilieuFront wil dan ook dat bij de heraanleg van de pleinen klimaatadaptatie-maatregelen maximaal geïntegreerd worden. Het mag geen stenen oase worden. Het plein moet groen zijn, al het regenwater dat erop valt moet kunnen infiltreren en water wordt bij voorkeur geïntegreerd in het ontwerp. Zo kan het plein bijdragen tot een verlaging van het hitte-eilandeffect in de binnenstad. De wijk zelf heeft ook een tekort aan publiek groen. In 2013 was de wijk deel van een studie naar de rol van openbaar groen in het geluksgevoel van bewoners. Bewoners in de andere, groenere wijk waren gelukkiger dan bewoners in de Sint-Jacobswijk.

GMF Knipnick 2019 7 40

Geen beloftes in het bestuursakkoord

GMF voert al een aantal jaar actie voor een autovrij Sint-Jacobs. We hadden het ook opgenomen als 1 van onze 20 speerpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Bij de lancering van onze kieswijzer gingen 2 van de 3 meerderheidspartijen akkoord met dit voorstel. Toch ontbrak er een concrete actie in het bestuursakkoord. Er werd wel aangegeven dat de vrijgekomen ruimte van het circulatieplan een kwalitieitsvolle inrichting zal krijgen. Ook zullen meer pleinen onthard worden en voorzien van groen. We hopen dat dit dossier concreet opgenomen wordt in de komende legislatuur.

GMF Knipnick 2019 4 40

#komaangent

Denk eens alle auto’s weg op de pleinen rond Sint-Jacobs. Wis de spuuglelijke rotonde uit. Stel je in de plaats daarvan toegankelijke, uitnodigende en bedrijvige pleintjes rond de kerk voor. Een walhalla voor spelende kinderen, keuvelende oudjes en uitrustend werkvolk. Beeld je in dat je met je kameraden een spelletje petanque speelt op het Beverhoutplein, sous les platanes, gevolgd door een verkwikkend aperitief op een van de vele terrasjes in de buurt. Een autovrij Sint-Jacobs: meer ruimte voor het goede leven. Dat is precies wat we vandaag met GMF onder de aandacht wilden brengen met onze picknick.

GMF Knipnick 2019 6 40

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X