• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Inclusief de ruimte verbeelden

15 augustus 2022 at 8:56pm

Begin februari 2022 ging de kennismakingsfase van het project ‘Inclusief de ruimte verbeelden’ van start. Dit project is één van de 5 geselecteerde projecten van de Vlaamse projectoproep ‘Samen de ruimte verbeelden’ van Departement Omgeving, met als doel Vlaamse burgers te sensibiliseren over en hen te betrekken bij ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen.

Openbare en gedeelde ruimte is essentieel
Onze gedeelde natuurlijke bronnen en ruimte zijn niet onuitputtelijk. Meer mensen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte. De waarde van openbare en gedeelde ruimte neemt dus alleen maar toe, evenals de druk op die ruimte. Duurzaam ruimtegebruik, waarbij de verschillende functies gecombineerd worden zodat er tegemoetgekomen wordt aan de noden van de buurtbewoners, is de toekomst. Ulrike Dejaegher, projectleider  Samen de Ruimte Verbeelden: “Om verandering te bekomen is een draagvlak nodig, we moeten hiervoor praten met de mensen en niet over de mensen”.

Inclusief verbeelden
Met dit project willen Arteveldehogeschool, Saamo vzw en GMF hieraan bijdragen door bijzondere aandacht te hebben voor bewoners in kansarmoede, van andere origine en van verschillende leeftijden, zowel jong als oud. We willen ervoor zorgen dat hun stem bij duurzaam ruimtegebruik gehoord wordt. Het zijn net die mensen waarvoor openbare ruimte belangrijk is in het dagelijkse leven. In dit project willen we dus met de wijkbewoners aan de slag gaan rond duurzaam ruimtegebruik in hun eigen buurt.

Traject voor de komende drie jaar
We werken samen met de wijk en andere relevante stakeholders op twee niveaus: op niveau van de concrete authentieke casus in de wijk (Design Thinking) en op niveau van het onderzoek (Design Research). Voor de concrete casus vertrekken we van wat leeft bij de buurtbewoners. Tijdens co-creatieve activiteiten verkennen we samen met hen de noden in de buurt, waarbij zij mee de ontwerpvraag bepalen. Welke kansen zien ze om met de ruimte in de buurt aan de slag te gaan? Hoe kunnen we anders omgaan met ruimte?

Arteveldehogeschool, Samenlevingsopbouw Gent en Gents MilieuFront vzw (GMF) begeleiden deze ontwerptrajecten én onderzoeken hoe deze projecten op meerdere locaties en voor lange tijd kunnen werken. We zetten drie jaar lang trajecten op. De wijken waar we aan de slag gaan zijn omgevingen waar de ruimte onderbenut wordt en de noden hoog zijn.

Kwalitatief en concreet aan het werk
Door in verschillende wijken kwalitatief onderzoek te doen, willen we uitkomen op breed inzetbare inzichten en aanpakken. Wijk Watersportbaan (hoogbouw aan Watersportbaan) en Ledeberg (buurt Broederij) zijn onze proeftuin. Daarna rollen we de aanpakken uit in 2 andere wijken met een andere ruimtelijke context (één stedelijke context en één randstedelijke eerder landelijke context). Vanuit de verschillende expertises werkt een complementair team vanuit Arteveldehogeschool, Saamo Gent en GMF aan het welslagen van dit project. To be continued!

Dit artikel werd geschreven door Iris Verschaeve voor Frontaal (editie zomer 2022), het magazine van Gents MilieuFront. Wil je ook 4x per jaar inspirerende en kritische Frontaal-artikels lezen op papier of digitaal? Word nu lid van GMF en geniet van Frontaal en tal van andere fijne voordelen!

Foto’s: Iris Verschaeve

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X