• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Tips voor lokaal verzet

13 juni 2022 at 10:03am

Er kloppen regelmatig burgers en lokale actiecomités aan bij GMF met de vraag om het verzet tegen een bepaald project mee te trekken.

GMF heeft hiervoor een afwegingskader, maar kan niet elk gerechtvaardigd protest mee trekken. Daarom hieronder enkele tips waarmee burgers en comités zich kunnen organiseren tegen plannen die nefast zijn voor milieu, klimaat en aangenaam wonen.

Voorbereiding

Onderzoek

Onderzoek de zaak grondig: wat is het probleem? Wie is de aanvrager? Hoe en bij wie kan ik bezwaar indienen? Hoeveel tijd heb ik voor mijn bezwaar? Wie zijn mijn tegen- en medestanders? 

Samen sterk

Verzamel anderen om je heen, verdeel het werk: maak een Facebook-groep, website, flyer voor in lokale zaken, deur aan deur, mails, infostand op de rommelmarkt…

Heldere info

-Verzamel alle info op heldere wijze, bv. in Google Drive-mappen, toegankelijk voor comitéleden. Sla alle info op, want na het openbaar onderzoek verdwijnen vaak heel wat documenten.

-Bied mensen snelle en overzichtelijke info, bv. met een korte wie-wat-waarom op je website of Facebook-pagina. Gebruik een kaart zodat buitenstaanders een en ander kunnen situeren.

-Je hebt het recht om, via openbaarheid van bestuur, bestuursdocumenten in te kijken.

Overleg

-Neem contact op met projectontwikkelaars, stadsdiensten, stadsbestuur: leg uit wat je bezwaren zijn, wijs op wetgeving of lokaal beleid; vraag aan gemeenteraadsleden (oppositie/meerderheid) om een vraag te stellen in de commissie/gemeenteraad, of verzamel handtekeningen om zelf een vraag te stellen. Stel je politiek neutraal op.

-Ook als het contact heel stroef verloopt of geen resultaten oplevert: blijf tonen dat je bereid bent om te praten, ook al ben je het grondig oneens.

Zoek steun

Contacteer buren, Gents MilieuFront, Natuurpunt Gent, andere middenveldorganisaties, Bekende Gentenaren.

Breng pers op de hoogte

een overzicht van lokale en nationale media

-persbericht: beperk je tot 2 blz (eventueel met technische bijlage), duidelijke titel, goeie foto (idealiter met mensen erop), vlot geschreven, heldere argumenten, treffende quote van de contactpersoon (met vermelding van diens belang, bv. buurtbewoner of voorzitter buurtcomité), vermelding van contactpersoon en contactgegevens.

Maak een strategie

Een actie (natuurwandeling, ludiek protest, betoging, petitie, koekjesverkoop…) maakt deel uit van een strategie. Denk na over korte en langere termijn, durf tonen dat je de aandacht weet te trekken vóór je aan tafel gaat zitten met beleidsmakers.

Communiceer ook na het openbaar onderzoek met achterban, buurt en media.

Welke weg legt een omgevingsvergunningsaanvraag af?

De gemeente organiseert altijd het openbaar onderzoek, ook als Vlaanderen de vergunning verleent. Dit onderzoek duurt standaard 30 dagen. In deze periode kan je bezwaarschriften indienen.

Dien een bezwaarschrift in

Hier vind je een voorbeeld van een (erg lijvig) bezwaarschrift. 

Met dit sjabloon kan je meteen aan de slag.

-vermeld het referentienummer van de omgevingsvergunningsaanvraag (OMV)

-vermeld je belang (bv buurtbewoner)

-som je argumenten op, helder van elkaar gescheiden met tussentitels (bv te veel autoverkeer, gezondheidsrisico’s, geen masterplan of verkavelingsplan, bedreigingen monumenten, aantasting natuur, overstroombaar of overstromingsgevoelig gebied, geluidshinder, vervuilde grond, recente geschiedenis van de bredere omgeving)

-indienen kan via omgevingsloket met e-id OF (idealiter persoonlijk) afgeven aan de balie bouwen OF aangetekend aan Stad Gent – College van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Opgelet, het is onzeker of Stad Gent gemailde bezwaarschriften aanvaardt. 

Je kan er ook voor kiezen om een advocaat in te schakelen en een juridische procedure op te starten.

Bronnen

Gentse beleidsinstrumenten

In je contact met de lokale overheid kan je wijzen op voornemens en leidinggevende visies uit onder meer deze documenten: Bestuursakkoord 2019-2024, Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent, Klimaatplan 2020-2025, Visienota Groenklimaatassen, Bouwblokvisie, Algemeen Bouwreglement (=Bouwcode), Visie Stadsbouwmeester, beleidsnota’s van de burgemeester en schepenen (bv die van Stedenbouw & Mobiliteit), RUP Groen.

Op https://ebesluitvorming.gent.be/ kan je de gemeenteraad en commissie volgen, herbekijken en vragen/antwoorden terugvinden. (Gebruik de zoekfunctie, bovenaan rechts.)

Andere interessante documenten

Watertoets

Biologische waarderingskaart Gent

Geopunt

Wijkstructuurschetsen

Actuele luchtkwaliteit

Woningtypetoets Gent (welk type woning hoort waar?)

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X