• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Muggenplaag en geurhinder is bewuste peststrategie van W&Z

10 augustus 2015 at 8:30am

Op 27 juli dienden GMF en Gezwint een klacht in bij de Vlaamse Ombudsman om aan te klagen dat de Vlaamse overhedisdienst Waterwegen & Zeekanalen (W&Z) bewust het bovendebiet (hoeveelheid water dat ze door de Schelde laat stromen) laag houdt en zo zorgt voor de inmiddels beruchte ‘putjesgeur’ en mogelijk knijten, een muggensoort. GMF vermoedt dat W&Z dit doet om zo tegenstand te kweken tegen de Schelde zoals ze er nu bij ligt. Zelf zijn ze bij W&Z immers hevige voorstanders van pleziervaart en willen ze de Schelde uitbaggeren om dit mogelijk te maken. Dat ze daarvoor een uniek en voor Vlaanderen zeldzaam natuurgebied moeten opofferen? Daar liggen ze bij W&Z niet wakker van en alle middelen zijn blijkbaar goed om hun project door te drukken.

W&Z zegt dat ze het bovendebiet op de Schelde laag houdt om uitspoeling van zware metalen uit het slib tegen te gaan. Nocthans is het volgens ons en een studie van de Universiteit Antwerpen niet zo dat een hogere waterstand (of hoger bovendebiet) leidt tot meer uitspoeling van zware metalen. Dat schreven we in onze klacht naar de Vlaamse Ombudsman. 

GMF, Gezwint en Natuurpunt beraden zich over verdere acties om te streven voor een getijdenschelde zoals die er nu bij ligt. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X