• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Groenblauwe Parels: meer water en groen voor Ekkergem

5 september 2023 - 12:18pm

Vier partijen – een groep buren uit Ekkergem, UGent, school Balans en Gents MilieuFront – hebben de ambities om de komende drie jaar Ekkergem te vergroenen, ontharden en vernatten. Ze hebben daarvoor Vlaamse middelen binnengehaald via de projectoproep groenblauwe parels

Update september 23 – school Balans onthard

In de zomer van 2023 heeft de speelplaats van school Balans een metamorfose ondergaan. De volledig verharde speelplaats is opengebroken. In de plaats kwam een groenzone en een wadi. Bovenop de groenzone kwam een speeltoestel. Het water afkomstig van (een deel van) het dak in de Dierickxstraat komt nu in de wadi. Daarnaast kwamen er ook geveltuinen en constructies om planten te laten op groeien.

Hier vind je alle foto’s van de werken.

Update juni 2023 – eerste geveltuinen verschijnen in corridors

In juni is de buurt – in samenwerking met de Geveltuinbrigade – begonnen met het uitbreken en aanleggen van de eerste geveltuinen. Er kwamen 20 lopende meter geveltuinen in de Ekkergemstraat.

De volgende clusters zijn in septembergepland in de Colpaertsteeg en de Krijgsgasthuisstraat.

Update maart 2023 – kick off

In maart 2023 organiseerden de projectpartners een kick off om de unieke samenwerking en project voor te stellen aan de buurtbewoners, de studenten en alle geïnteresseerden. Het persbericht naar aanleiding van de lancering vind je hier.

Unieke samenwerking – 1500 m² ontharding en vergroening

De vier partijen – Universiteit Gent, school Balans, de buren uit Ekkergem en Gents MilieuFront – zijn allen actief op het grondgebied van Ekkergem en willen nu ook samen werk maken van een groener en biodiversere wijk. Ze willen niet alleen op hun eigen terreinen samenwerken, ze onderzoeken ook op welke manier er ingrepen kunnen komen op publiek domein. Ze gaan kijken ze de bestaande groene zones met elkaar kunnen verbinden, en hoe ze de opgedane ervaringen in de wijk en de stad kunnen verspreiden en verderzetten. In totaal zullen ze bijna 1500m² ontharden en vergroenen. Concreet staan volgende ingrepen op stapel:

  1. school Balans: ontharden en vergroenen speelplaats,  afkoppelen deel van het dak en laten infiltreren in ontharde zone
  2. UGent campus Coupure: grote zone ontharden, wadi integreren en bomen planten
  3. UGent campus Dunant: grote zone ontharden aan hoofdingang
  4.  corridors Ekkergem: aanleggen van geveltuinen en groenslingers, planten van bomen op straat.

 

 

Dit project werd ondersteund door de Vlaamse Overheid ikv de projectoproep Groenblauwe Parels van Departement Omgeving en kadert in de Blue Deal.

 

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X