• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleidswerkgroep

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

roetmetingen

Gents MilieuFront springt in de lente van 2021 opnieuw op de fiets om de roetconcentraties langs en rond de R40 […]

Er hangt iets in de lucht in Gent

26 januari 2020 om 16:32pm

Gentenair is 1 jaar, hoera! In november 2018 heeft Gents MilieuFront Gentenair gelanceerd tijdens een infoavond over fijn stof en gezondheid […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X