• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Watteeuw

Een jaar circulatieplan leverde zeer positieve en hoopgevende resultaten op: een aanzienlijke stijging van het fietsgebruik en het openbaar vervoer […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X