• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

“Een nieuw, bruisend en autoluw stadshart”: GMF steunt RUP Dampoort!

27 februari 2023 at 11:06pm

De Gentse gemeenteraad keurde op 27 februari het RUP Dampoort goed. Hiermee wordt officieel het startschot gegeven voor een enorme operatie die een stevig stadsdeel ingrijpend zal veranderen. GMF trok mee aan de kar voor een groen en autoluw plan. En met succes!

Heel veel mensen, niet in het minst bij de Gentse stadsdiensten, hebben bergen werk verzet voor het omvangrijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarmee de omgeving van de Dampoort wordt aangepakt.

GMF heeft hen nog wat meer werk bezorgd door een lijvig bezwaarschrift in te dienen. Niet omdat we tegen waren, maar om het RUP beter te maken. We haalden zeker niet in alles ons gelijk, maar kregen wel al te horen dat de Stad verschillende van onze suggesties is gevolgd. GMF dankt de medewerkers van (onder meer) de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning om onze opmerkingen ter harte te nemen.

Overmorgen

De eerste spadesteek is nog niet voor morgen of overmorgen. Het enorme plan valt uiteen in verschillende deelprojecten. GMF wil daarbij alvast een constructieve partner zijn en vraagt de Stad om tijdig mee na te kunnen denken. Wij werken graag mee aan de uitbouw van een nieuw en bruisend, autoluw stadshart.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X