• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

RUP Dampoort: GMF vraagt meer groen en minder auto’s

29 september 2022 at 11:30am

Reusachtig. Ingrijpend. Allesomvattend. Om de impact van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dampoort op de wijde omgeving te beschrijven, is geen woord te groot. Het projectgebied is beperkt (nuja, wat heet beperkt) van de Kasteellaan in het zuiden tot de Koopvaardijlaan in het noorden, maar de impact zal zich natuurlijk veel breder laten voelen. Het RUP Dampoort is veel meer dan de aanleg van een tunnel, er komen ook heel wat nieuwe woningen en kantoren.

De omvang van het project is enorm, en dus zijn er ook enorme kansen. Daarom heeft GMF het ontwerp-RUP grondig bestudeerd en een bezwaarschrift ingediend, dat je hier kan raadplegen.

Wat zijn onze bevindingen? Naar hedendaagse normen is het huidige voorstel een degelijk plan. Maar: de lat moet hier beduidend hoger liggen dan hedendaagse degelijkheid. Het plan moet ook zorgen voor een aangename woon- en werkomgeving bij oplevering en vele tientallen jaren daarna. 

Positive Energy

Het gaat hier om een project waarbij de schop nog niet meteen in de grond gaat én om een zeer groot project met ingrijpende gevolgen voor Gent. Toekomstgericht denken is daarom essentieel, en we kennen de uitdagingen voor de toekomst. We moeten onder andere zo snel mogelijk klimaatneutraal gaan wonen en werken.

Het RUP biedt de kans om van een groot nieuw stadsdeel een zogenaamd ‘Positive Energy District’ te maken, met andere woorden, een wijk die meer energie produceert dan ze verbruikt. Duurzame mobiliteit moet altijd de meest comfortabele en voor de hand liggende keuze kunnen zijn. We moeten onze stad wapenen tegen hitte, droogte en waterbommen met veel groen, water en slimme materiaalkeuzes. Het RUP Dampoort biedt hiervoor uitstekende kansen.

Te weinig aandacht voor bestaand en nieuw groen

De Dampoort is niet alleen een mobiliteitsknooppunt. Het is ook een knooppunt van blauwe en groenklimaatassen. In het huidige ontwerp komen het groen, de groenstructuren en de ecologische verbindingen weinig of niet en bovendien vaag aan bod. ‘Zo veel mogelijk bomen’, ‘maximaal groen’, ‘bij voorkeur groene beddingen’: als er al over groen gesproken wordt, gebeurt dat in vage termen.

GMF pleit er daarom voor dat het RUP duidelijke omschrijvingen rond groen (en water) formuleert, en deze ook afdwingbaar maakt.

Auto-onafhankelijkheid aanjagen

De Dampoort is een knooppunt van openbaar vervoer, vlak bij het centrum van Gent. Het uitgangspunt moet hier dan ook zijn om te streven naar auto-onafhankelijkheid. 

Het RUP hoort actief bij te dragen aan de zogeheten modal shift, en er mee voor te zorgen dat duurzame mobiliteitskeuzes de meest comfortabele en meest voor de hand liggende zijn. GMF verzet zich daarom tegen parkeernormen die lijken op die van vandaag, en ook tegen een pendelparking.

We hébben in Gent al een ruime autoparking bij een treinstation. En we mogen er toch van uitgaan dat de Dampoort in de nabije toekomst vanuit de wijde omgeving vlot(ter) te bereiken zal zijn met tram en bus? Of is het echt de bedoeling dat men ook in 2050 vanuit pakweg Lochristi of Destelbergen de auto neemt naar Gent-centrum?

Luchtkwaliteit

In 2021 kondigde het stadsbestuur aan dat het de lage-emissiezone niet zou uitbreiden, maar in plaats daarvan een resem maatregelen zou nemen met hetzelfde positieve effect op de luchtkwaliteit. Er zouden investeringen komen in – onder meer – zogeheten zuurstofwijken met deelhubs voor elektrische deelauto’s en fietsen.

In het lijstje ‘mogelijke milderende maatregelen’ om de luchtvervuiling tegen te gaan, worden deze investeringen ook vermeld. Alleen: tijdens de besparingsronde van 2022 sneuvelden de zuurstofwijken. Een afgevoerde maatregel kan uiteraard niet dienen als milderende maatregel. Gents MilieuFront vraagt dan ook dat de maatregelen rond luchtkwaliteit grondig onder de loep worden genomen.

Ook wat betreft water(beleving), de energieneutraliteit van woningen en het aantal gezinsvriendelijke woningen maakte GMF opmerkingen in het bezwaarschrift.

We hopen dat de Gecoro onze opmerkingen grondig zal bestuderen, en dat het stadsbestuur durft kiezen voor meer groen en voor het terugdringen van de autoafhankelijkheid. Op die manier wordt de wijde Dampoort-omgeving echt toekomstbestendig.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X